Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka mostu přes řeku Vidnávku ve městě Žulová

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 7. 2022 0:00 - 27. 11. 2022 23:00

Úplná uzavírka mostu přes řeku Vidnávku ve městě Žulová

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/456 v místě mostu ev. č. 456-002 přes řeku Vidnávku ve městě Žulová (směr Černá Voda).

Termín uzavírky: od 11. 7. 2022 do 30. 11. 2022 27. 11. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu od 11. 7. 2022 do 20. 7. 2022 – úplná uzavírka mostu přes Vidnávku na silnici II/456 mimo BUS

V důsledku koordinace se souběžnou úplnou uzavírkou silnice I/60 ve městě Žulová bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu od 21. 7. 2022 do 27. 11. 2022 – úplná uzavírka mostu přes Vidnávku na silnici II/456 včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách :

Vybrané spoje budou ukončeny v Černé Vodě na parkovišti před kulturním domem, kde se otočí obslouží stávající zastávku Černá Voda,kult.dům a budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou po II/456 Stará Červená Voda – III/4563 Vidnava – II/457 ul. 9. května, Vidnava – III/4539 Velká Kraš – Kobylá n. Vidnávkou – Žulová, místní část Tomíkovice – I/60 ul. Hlavní, Žulová do zastávky Žulová aut.st.

V souvislosti se souběžnou úplnou uzavírkou silnice I/60 ul. Hlavní v Žulové budou spoje v určitých termínech pokračovat po příjezdu od Tomíkovic k silnici I/60 rovně po místní komunikaci Skorošice – III/45313 Žulová – I/60 do zastávky Žulová aut.st., případně v Žulové ze silnice III/45313 – ul. Komenského – I/60 ul. Hlavní do náhradou přemístěné zastávky Žulová,aut.st. na Mariánském náměstí.

Vybrané spoje budou z Černé Vody pokračovat ve své trase po silnici II/456 směr Žulová až do zastávky Černá Voda,u Ševčíků, kde se na místní komunikaci otočí a vrátí stejnou trasou zpět.

Vybrané spoje budou z Černé Vody pokračovat ve své trase po silnici II/456 s obsluhou nácestných zastávek až do Žulové, kde před mostem přes Vidnávku odbočí vpravo na ul. Nádražní, obslouží pouze pro tyto spoje náhradou přemístěnou zastávku Žulová,aut.st., otočí se na ploše za budovou č. p. 143 a vrátí se stejnou trasou zpět.

 

Zastávka Žulová,nad žel.st. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji dle platného výlukového jízdního řádu.

Zastávka Žulová,aut.st. bude pro vybrané spoje přijíždějící do Žulové po silnici II/456 od Černé Vody přemístěná na ul. Nádražní v blízkosti budovy č. p. 143 k náhradnímu označníku. Ostatní spoje vedené z Černé Vody zmíněnou objízdnou trasou přes Vidnavu budou obsluhovat v Žulové stávající zastávku Žulová,aut.st.


AKTUÁLNĚ:

Z důvodu předčasného zprůjezdnění mostu budou v termínu od 23. 11. 2022 do 27. 11. 2022 spoje zmíněných linek 950118 a 950121 přijíždějící do Žulové ve směru od Černé Vody vedeny podle platných výlukových jízdních řádů s tím, že obslouží navíc i stávající zastávky Žulová,nad žel.st. (pouze pro výstup) a Žulová,aut.st.

V termínu od pondělí 28. 11. 2022 budou spoje zmíněných linek vráceny do původních tras s obsluhou zastávek v původních polohách bez omezení.

Více informací naleznete v Přepravním opatření pod článkem.


V důsledku zajištění přestupových vazeb dojde k úpravám spojů i na lince 950119 s nutností vypracování výlukového jízdního řádu.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 118Linka 119Linka 121