Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místních komunikací v Určicích

Změna v autobusové dopravě
15. 7. 2019 - 27. 9. 2019

Úplná uzavírka místních komunikací v Určicích

Z důvodu pokračující výstavby kanalizace v obci Určice budou na území obce probíhat další úplné uzavírky místních komunikací, které jsou rozloženy do několika termínů:
 
Termín uzavírky: od 15.7. – 27.9.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.
 
 
Uzavírky jsou rozloženy do dvou částí:
 
15.7.2019 – 30.8.2019 úplná uzavírka místní komunikace, stoka SB-2, 1.část (ve směru od hřbitova k poště)
Úsekem nebude umožněn průjezd spojům uvedených autobusových linek, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov po silnici III/37762 (průtah obcí) směr Seloutky.
 
Zastávka Určice,pošta bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku v blízkosti Hasičské zbrojnice.
 
 
2.9.2019 – 27.9.2019 úplná uzavírka místní komunikace, stoka SB-2, 2.část (ve směru od pošty okolo kostela)
Úsek mimo vedení autobusových linek.