Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místní komunikace ve Studené Loučce

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
8. 4. 2019 - 30. 4. 2019

Úplná uzavírka místní komunikace ve Studené Loučce

Termín uzavírky: od 8.4. do 30.4.2019
 
Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 933251 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou obousměrně vedeny objízdnou trasou po místní komunikaci okolo kostela sv. Maří Magdalény na parkoviště motorestu Loučka a dále ve své trase.
 
Zastávka „Mohelnice,Studená Loučka,motorest“ bude přemístěna o cca 70m vpřed ke stožáru vysílače u motorestu Loučka.