Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místní komunikace v Žešově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
18. 3. 2019 - 15. 7. 2019

Úplná uzavírka místní komunikace v Žešově

Termín uzavírky: od 18.3. do 14.7.2019
 
Stavební práce jsou rozložené do dvou etap:
1.etapa – 18.3. – 16.6.2019
2.etapa – 17.6. – 14.7.2019
 
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780933 a 780934 dopravce FTL a.s.
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
V termínech obou etap nebude umožněn průjezd středem obce uvedeným autobusovým linkám, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Výšovic po silnici II/433 s odbočením vlevo na silnici III/4332 a dále vpravo na silnici III/0462 do Žešova.
Zastávka Prostějov,Žešov,střed bude pro tyto linky obousměrně zrušena a nahrazena stávající zastávkou Prostějov,Žešov.