Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místní komunikace v Určicích

Změna v autobusové dopravě
16. 9. 2019 - 6. 10. 2019

Úplná uzavírka místní komunikace v Určicích

Z důvodu opravy povrchu komunikace po výstavbě kanalizace na místní komunikaci v Určicích bude v úseku od Pošty po Hasičskou zbrojnici omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 16.9. – 6.10.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409 a 780410 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V současné době uvedenou místní komunikací není vedena žádná autobusová linka z důvodu neprůjezdnosti předchozí místní komunikace od hřbitova k poště v rámci realizace stavby kanalizace „stoka SB-2, 1.část“, která má být ukončena do 30.8.2019.

Z důvodu jednotnosti obsluhy obce bude ponechána již přemístěná zastávka Určice,pošta obousměrně u náhradního označníku v blízkosti Hasičské zbrojnice (č.p.409) i v mezidobí, tj, od 1.9. do 15.9.2019, po kterém bude navazovat stejné dopravní omezení.

 

16.9.2019 – 6.10.2019 úplná uzavírka místní komunikace (od pošty po hasičskou zbrojnici)

– úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných autobusových linek, které budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Určice,hřbitov na silnici III/37762 (průtah obcí) směr Seloutky.

Zastávka Určice,pošta bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku v blízkosti Hasičské zbrojnice (č.p.409).