Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místní komunikace v obci Ohrozim

Změna v autobusové dopravě
1. 3. 2021 - 30. 4. 2021

Úplná uzavírka místní komunikace v obci Ohrozim

Z důvodu pokračující výstavby kanalizační sítě a ČOV dojde k úplné uzavírce místní komunikace (okolo kostela a MŠ) v obci Ohrozim.

Termín uzavírky: od 1. 3. do 30. 4. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430780434 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedený úsek místní komunikace (okolo kostela a MŠ) využívají autobusy na spojích zmíněných linek, které jsou ukončeny nebo naopak začínají v Ohrozimi, k manipulačnímu otočení před následným spojem.

V průběhu stavby nebude umožněn průjezd zmíněných autobusů, které bude nutné otáčet v náhradním prostoru silnice III/37752 a místní komunikace (v blízkosti domu č. p. 64), viz mapa pod článkem.

Autobusová zastávka Ohrozim,obec, která je rozložená ke čtyřem označníkům bude obsloužena bez omezení, dle platných jízdních řádů.