Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místní komunikace v obci Bělkovice – Lašťany

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 8. 2021 0:00 - 17. 12. 2021 23:00

Úplná uzavírka místní komunikace v obci Bělkovice – Lašťany

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce místní komunikace „od koupaliště“ v obci Bělkovice – Lašťany.

Termín uzavírky: od 30. 8. 2021 do 17. 12. 2021 10. 12. 2021 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 891340 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem místní komunikace nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 891340

Spoje ve směru z Olomouce (včetně sp. č. 61) budou vedeny od zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,Hostinec jednosměrnou objízdnou trasou – místní komunikace směr ke koupališti, u domu č. p. 275 odbočení vlevo na místní komunikaci s obsluhou náhradní zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž, kde budou spoje ukončeny.

Spoje ve směru do Olomouce budou vedeny z náhradní zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž  jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci okolo ZŠ a rybníka – III/44437 s náhradní obsluhou stávající zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,Hostinec (na silnici III/44437) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bělkovice-Lašťany,Lašťany,Hostinec nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 20 m na silnici III/44437 ke stejnojmennému označníku.

Zastávka Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna před „Hostinec na Brodku“ k náhradnímu označníku.

 

Linka 890921

Spoj č. 18 bude veden ze zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,pod lipami jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci směr ke koupališti, u domu č. p. 275 odbočení vlevo na místní komunikaci s obsluhou náhradní zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž – dále po místní komunikaci okolo ZŠ a rybníka – III/44437 s náhradní obsluhou stávající zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,Hostinec (na silnici III/44437) a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Bělkovice-Lašťany,Lašťany,Hostinec nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 20 m na silnici III/44437 ke stejnojmennému označníku.

Zastávka Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna před „Hostinec na Brodku“ k náhradnímu označníku.