Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka místní komunikace a přemístění zastávky v obci Mohelnice, místní část Újezd

Změna v autobusové dopravě
4. 10. 2021 0:00 - 31. 12. 2021 23:00

Úplná uzavírka místní komunikace a přemístění zastávky v obci Mohelnice, místní část Újezd

Z důvodu odkanalizování místní části Újezd v obci Mohelnice dojde k úplné uzavírce místní komunikace a přemístění zastávky.

Termín uzavírky: od 4. 10. 2021 do 31. 12. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933243, 933244, 933251 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem místní komunikace (okolo fy ARTOS) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které uvedenou komunikaci využívají k obsluze zastávky Mohelnice,Újezd v obou směrech.

 

Spoje budou vedeny v obci Újezd obousměrnou objízdnou trasou po silnici II/644, kde obslouží náhradní zastávku Mohelnice,Újezd a budou pokračovat dále po silnici II/644 ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Po dobu realizace stavby dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Mohelnice,Újezd, která bude ve směru na Líšnici přemístěna na silnici II/644 před budou fy ARTOS a v opačném směru (směr Mohelnice) bude přemístěna na silnici II/644 na plochu v blízkosti RD č. p. 35 k náhradním označníkům.