Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka křižovatky ulic J. z Poděbrad, Mohelnická a Hrdinů v Uničově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 7. 2020 - 17. 11. 2020

Úplná uzavírka křižovatky ulic J. z Poděbrad, Mohelnická a Hrdinů v Uničově

Z důvodu výstavby okružní křižovatky dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic II/444 ul. Mohelnická, II/446 ul. Hrdinů a ulice J. z Poděbrad v Uničově.

Termín uzavírky: od 1.7. do 17.11.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890310, 890312, 891364, 932272, 950157 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890321, 890322, 890323, 890324, 890325, 890326, 890327, 890335, 890336, 890364, 890922 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

V termínu od 1.7. do 1.11.2020 (předpoklad, který bude upřesněn)

Po dohodě mezi městem Uničov a zhotovitelem bude zřízená provizorní komunikace ze současného aut. st. přes areál MŠ na II/444 ul. Mohelnická. Z prostoru zastávky Uničov,aut.st. nebude umožněn průjezd přes stavební prostor okružní křižovatky směr II/446 ul. Hrdinů a II/444 ul. Mohelnická směr okružní křižovatka nám. Osvobození.

Dotčené spoje linek ve směru Úsov / Medlov / Benkov budou obousměrně vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. po provizorní komunikaci na II/444 ul. Mohelnická a dále ve své trase směr Medlov dle licence.

Dotčené spoje linek ve směru Střelice / Litovel / Olomouc budou obousměrně vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. po provizorní komunikaci na II/444 ul. Mohelnická – ul. Dukelská – II/449 ul. Litovelská a dále ve své trase směr Litovel dle licence, nebo z ul. Dukelská – ul. Plzeňská s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Plzeňská – II/446 ul. Hrdinů – II/446 ul. Staškova (směr Olomouc) / II/449 ul. Litovelská (směr Střelice, Litovel) a dále ve své trase směr Olomouc / Litovel dle licence.

Dotčené spoje linek ve směru od Bezručova nám. / Brníčka / Šternberku budou obousměrně vedeny po III/44624 ul. Stromořadí (od Bezručova nám.) – II/444 ul. Šternberská – okružní křižovatka na nám. Osvobození – II/446 ul. Šumperská – ul. Nádražní – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st., nebo budou obousměrně vedeny po II/444 ul. Šternberská – III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova, Hrdinů – ul. Plzeňská s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Plzeňská – ul. Dukelská – II/444 ul. Mohelnická – přes provizorní komunikaci do zastávky Uničov,aut.st.

Dotčené spoje linek ve směru od Libina / Šumvald / Dlouhá Loučka budou obousměrně vedeny po II/446 ul. Šumperská– ul. Nádražní – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st.

 

Zastávka Uničov,u pomníku nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Uničov,TESCO nebo nově stanovené náhradní zastávce Uničov,Plzeňská.

V nově stanovené náhradní zastávce Uničov,Plzeňská budou vybrané spoje některých zmíněných linek ukončeny náhradou za zastávku Uničov,aut.st. z časových důvodů a z důvodů oběhů vozidel dopravce při dodržení legislativních podmínek.

 

Na zmíněné linky (890312, 890321, 890323, 890335, 890336 a 890922) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu od 2.11. (předpoklad, který bude upřesněn) do 17.11.2020

Dojde k uzavření provizorní komunikace ze současného aut. st. přes areál MŠ na II/444 ul. Mohelnická. Z prostoru zastávky Uničov,aut.st. bude autobusům umožněn průjezd přes stavební prostor okružní křižovatky směr II/446 ul. Hrdinů a II/444 ul. Mohelnická směr okružní křižovatka nám. Osvobození.

Dotčené spoje linek ve směru Úsov / Medlov / Benkov budou obousměrně vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. přes křižovatku na II/446 ul. Hrdinů – ul. Plzeňská s obsluhou náhradní zastávky Uničov,Plzeňská – ul. Dukelská – II/444 ul. Mohelnická a dále ve své trase směr Medlov dle licence.

Dotčené spoje linek ve směru Střelice / Litovel / Olomouc budou obousměrně vedeny ze zastávky Uničov,aut.st. přes křižovatku na II/446 ul. Hrdinů – II/446 ul. Staškova (směr Olomouc) / II/449 ul. Litovelská (směr Střelice, Litovel) a dále ve své trase směr Olomouc / Litovel dle licence.

Dotčené spoje linek ve směru od Bezručova nám. / Brníčka / Šternberku budou obousměrně vedeny po II/444 ul. Šternberská – okružní křižovatka na nám. Osvobození – II/444 ul. Mohelnická – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st., nebo budou vedeny po trase II/444 ul. Šternberská – III/44624 ul. Stromořadí – II/446 ul. Staškova, Hrdinů – přes křižovatku s II/444 ul. Mohelnická – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st.

Dotčené spoje linek ve směru od Libina / Šumvald / Dlouhá Loučka budou obousměrně vedeny po II/446 ul. Šumperská– ul. Nádražní – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st., nebo po II/446 ul. Šumperská – okružní křižovatka nám. Osvobození – II/444 ul. Mohelnická – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st.

 

Zastávka Uničov,u pomníku již bude částečně obsluhována vybranými spoji, kdy stávající zastávka Uničov,TESCO a nově stanovená náhradní zastávka Uničov,Plzeňská budou i nadále využívány jako náhradní zastávky.

V nově stanovené náhradní zastávce Uničov,Plzeňská budou vybrané spoje některých dotčených linek ukončeny náhradou za zastávku Uničov,aut.st. z časových důvodů a z důvodů oběhů vozidel dopravce při dodržení legislativních podmínek.

 

Předpokládáme, že většina dotčených linek se vrátí do původních tras s minimální nutností vypracování výlukových jízdních řádů pouze na vybrané linky, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

O přesném termínu přechodu na druhou variantu částečného uvolnění stavebního prostoru pro BUS bude zhotovitel informovat dopravce a KIDSOK, p. o. v dostatečném předstihu.

 

Pozn.: Uvedeným úsekem je vedena i linka 854922 dopravce Transdev Morava s.r.o., která bude shodně vedena po výše uvedené objízdné trase.