Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 7. 2022 0:00 - 30. 7. 2022 23:00

Úplná uzavírka křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic III/43617 a III/43618 v obci Výkleky (směr Velký Újezd, nebo D35).

Termín uzavírky: od 19. 7. 2022 do 30. 7. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 891349, 891350, 920515 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 891345

Spoje č. 2, 3, 22, 23, 24, 334, 335, 342 nebudou provádět závlek do Výklek, ale budou pokračovat dále po silnici II/437 obousměrnou objízdnou trasou – III/03534 ul. Lipenská, Velký Újezd – III/03534 ul. Olomoucká do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Výkleky,čekárnaVelký Újezd,Lapač nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.


Linka 891349

Spoje č. 5, 17 a 18 budou mimořádně začínat či končit v náhradní zastávce Výkleky,čekárna v blízkosti RD č. p. 36, kde se i v prostoru přilehlé křižovatky s místní komunikací otočí.

Zastávka Výkleky,čekárna nebude těmito spoji obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále na silnici III/43618 v blízkosti RD č. p. 36.

 

Spoj č. 323 bude ze zastávky Velký Újezd,aut.st. veden jednosměrnou objízdnou trasou silnicí III/03554 ul. Olomoucká, Velký Újezd – II/437 Daskabát – II/436 Doloplazy – Tršice – III/4368 Lazníky – III/43613 Výkleky – III/43617 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Výkleky,dolní konec – Lazníčky – Zákřov – II/436 Tršice.

Zastávka Výkleky,čekárna nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Zastávka Výkleky,dolní konec nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále na silnici III/43617 směr Lazníčky v blízkosti kaple sv. Antonína Paduánského.


Linka 891350

Spoj č. 12 bude zrušen, byť není přímo vedený úsekem stavby, a nahrazen souběžným spojem č. 5 linky 920515, dle připravovaného výlukového jízdního řádu.


Linka 920515

Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Výkleky budou vybrané spoje přetrasovány ze zastávky Lazníky,náves obousměrně přes Svrčov po silnici III/43613 Výkleky – III/43617 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Výkleky,dolní konec – Lazníčky – Zákřov s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,Zákřov,pomník – II/436 Tršice s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,nám. – Doloplazy – II/437 Daskabát – III/03554 ul. Olomoucká, Velký Újezd do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Lazníky,mlýnLazníčky,mlýn nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Ostatní spoje budou ze zastávky Lazníky,náves vedeny po silnici III/4368 – III/43614 Lazníčky s obsluhou stávající zastávky Lazníčky,kapledále mimo Výkleky obousměrnou objízdnou trasou po III/43617 Zákřov s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,Zákřov,pomník – II/436 Tršice s náhradní obsluhou stávající zastávky Tršice,nám.– Doloplazy – II/437 Daskabát – III/03554 ul. Olomoucká, Velký Újezd do zastávky Velký Újezd,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Velký Újezd,Lapač nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Výkleky,dolní konec nebude touto linkou obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále na silnici III/43617 směr Lazníčky v blízkosti kaple sv. Antonína Paduánského.

Zastávky Tršice,nám.Tršice,Zákřov,pomník budou mimořádně obousměrně obsluhovány vybranými spoji této linky.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 345Linka 349Linka 350Linka 515