Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka III/37752 v obci Ohrozim

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 5. 2022 0:00 - 26. 6. 2022 23:00

Úplná uzavírka III/37752 v obci Ohrozim

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/37752 v obci Ohrozim (směr Lešany).

Termín uzavírky: od 6. 6. 2022 do 26. 6. 24. 6. 2022, po 15:00 hod. (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780430 a 780434 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/37752 nebude umožněn průjezd a otáčení vybraným spojům zmíněných linek, které budou v obci vedeny obousměrnou objízdnou trasou dále po silnici II/150 – u kostela vpravo po místní komunikaci před budovu MŠ, kde se v prostoru křižovatky (u kontejnerů) mimořádně otočí – stejnou trasou zpět na silnici II/150 s náhradní obsluhou stejnojmenné zastávky Ohrozim,obec (směr Plumlov / Prostějov) a dále ve svých trasách směr Plumlov / Prostějov dle platných jízdních řádů.

Zastávka Ohrozim,obec na silnici III/37752 (v blízkosti prodejny potravin) nebude těmito spoji obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Ohrozim,obec na silnici II/150 (směr Plumlov / Prostějov).

Spoje zmíněných linek, které obcí Ohrozim projíždí pro silnici II/150 ve směrech Vícov / Plumlov / Prostějov budou obousměrně odbavovat stávající zastávku Ohrozim,obec (na silnici II/150) v původních polohách beze změny.