Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka EXIT 16 silnice D46 u obce Vranovice – Kelčice

Změna v autobusové dopravě
30. 6. 2021 0:00 - 6. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka EXIT 16 silnice D46 u obce Vranovice – Kelčice

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce nájezdové a sjezdové větve EXIT 16 silnice D46 u obce Vranovice – Kelčice.

Termín uzavírky: od 30. 6. 2021 do 6. 8. 2021

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408, 780409 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V předmětném EXIT 16 využívají vybrané spoje zmíněných linek pouze sjezdovou větev z D46 (od Prostějova) na silnici III/37762 Vranovice.

U linky 780407 se jedná o všechny spoje ve směru od Prostějova č. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 201

U linky 780408 se jedná o spoj č. 7

U linky 780409 se jedná o spoje č. 3 a 19

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdné trase: ze silnice II/443 nebudou v Exitu 21 (u Žešova) najíždět na D46, ale podjedou dálnici po II/433 – vpravo na III/0462 Žešov – po III/0462 Kelčice s obsluhou zastávky Vranovice-Kelčice,Kelčice,motorest – po III/0462 do křižovatky se silnicemi III/37762 a III/4334 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Vranovice-Kelčice,Kelčice,pod mostem nebude spoji přijíždějícími od D46 obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Vranovice-Kelčice,Kelčice,motorest na silnici III/0462.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 408Linka 409