Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka autobusové točny v obci Hlubočky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
12. 7. 2024 0:00 - 12. 7. 2024 23:00

Úplná uzavírka autobusové točny v obci Hlubočky

Z důvodu pokládky živičných povrchů dojde k úplné uzavírce autobusové točny u silnice III/44317 v blízkosti domova důchodců v obci Hlubočky.

Termín uzavírky: od 12. 7. 2024 v čase od 7:00 hod. do 17:45 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891342, 891343 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V uvedeném prostoru točny nebude možné provádět otáčení autobusů, pouze zde bude umožněna obsluha přilehlé autobusové zastávky. Náhradní otáčení autobusů bude probíhat o cca 1,4 km dále směr Hrubá Voda na ploše u velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad.

 

Zastávka Hlubočky,Domov důchodců (na straně točny) bude obsluhována ve stávající poloze pouze pro výstup.

Pro nástup (směr Olomouc / Dolany) bude zastávka Hlubočky,Domov důchodců přemístěna o cca 120 m dále směr Hlubočky do šotolinového zálivu k náhradnímu označníku.

 

V důsledku delší trasy do prostoru určeného k otáčení autobusů může u některých spojů zmíněných linek dojít k mírnému zpoždění přibližně do 5 minut.