Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka autobusové točny v Dětkovicích

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
24. 6. 2024 0:00 - 31. 8. 2024 23:00

Úplná uzavírka autobusové točny v Dětkovicích

Z důvodu opravy komunikace dojde k úplné uzavírce autobusové točny v Dětkovicích.

Termín uzavírky: od 24. 6. 2024 do 31. 8. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linky 407, 409

Dotčené spoje budou vedeny ve své trase do Dětkovic, obslouží náhradní zastávku Dětkovice a budou pokračovat dále směr Určice dle platných jízdních řádů.

Zastávka Dětkovice,kaple nebude linkami 407, 409 obsluhována bez náhrady.

Zastávka Dětkovice nebude obsluhována v původní poloze, ale bude pro linky 407, 409 obousměrně přemístěna na silnici III/37762 před obecní hospodu, v opačném směru na chodník, k náhradním označníkům.

 

Linka 410

Dotčené spoje budou vedeny po obsluze zastávky Dětkovice ve své trase do náhradní zastávky Dětkovice,kaple a poté jednosměrnou objízdnou trasou po III/37765 – u RD č. p. 81 odbočení vlevo na místní komunikaci – u RD č. p. 48 vlevo na místní komunikaci – zpět na III/37762 a dále směr Určice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Dětkovice (ve směru z Určic) bude linkou 410 obsluhována v původní poloze.

Zastávka Dětkovice (ve směru do Určic) nebude linkou 410 obsluhována bez náhrady.

Zastávka Dětkovice,kaple nebude linkou 410 obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/37765 do prostoru parkoviště v blízkosti Z-BOXU, k náhradnímu označníku.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 409Linka 410