Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulice Nádražní v obci Nezamyslice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
23. 8. 2021 0:00 - 27. 8. 2021 23:00

Úplná uzavírka ulice Nádražní v obci Nezamyslice

Z důvodu opravy železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice III/43312 ul. Nádražní v místě železničního přejezdu P7198 v obci Nezamyslice.

Termín uzavírky: od 23. 8. 2021 do 27. 8. 2021 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780406, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780406

Spoje budou začínat / končit v zastávce Nezamyslice,žel.st.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.


Linka 780933

Spoj č. 13 bude veden ze zastávky Víceměřice,rozc.0.1 po III/43312 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po III/43313 do náhradní zastávky Nezamyslice,žel.st., kde bude ukončen.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Nezamyslice,žel.st.

Spoje č. 19, 27 budou vedeny ze zastávky Nezamyslice,žel.st. jednosměrnou objízdnou trasou po III/43313 Dřevnovice – III/43315 Těšice – I/47 Nezamyslice s obsluhou náhradní zastávky Nezamyslice,ZŠ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m zpět k náhradnímu označníku umístěnému na točně u budovy č. p. 156.


Linka 780934

Spoje č. 8, 10, 11, 30, 31, 32 budou začínat / končit v zastávce Nezamyslice,žel.st.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 58, 60 budou začínat náhradou v zastávce Nezamyslice,žel.st. a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována s náhradou v zastávce Nezamyslice,žel.st.

 

Spoj č. 9 bude veden ze zastávky Víceměřice,rozc.0.1 po III/43312 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po III/43313 do náhradní zastávky Nezamyslice,žel.st., kde bude ukončen.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Nezamyslice,žel.st.

 

Spoje č. 25, 39, 45 po obsluze zastávky Nezamyslice,žel.st. nebudou provádět závlek do zastávky Nezamyslice,ZŠ, ale budou vedeny po III/43313 směr Dřevnovice dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 5, 37, 47, 49 budou vedeny ze zastávky Nezamyslice,žel.st. jednosměrnou objízdnou trasou po III/43313 Dřevnovice – III/43315 Těšice – I/47 Nezamyslice – III/43312 Tištín do zastávky Tišín,Trávník a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoje č. 38, 40, 48, 52 budou vedeny ze zastávky Tišín,náměstí, kde se otočí a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/43312, III/42811 Těšice – III/43315 Dřevnovice – III/43313 Nezamyslice do zastávky Nezamyslice,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 16 bude veden ze zastávky Nezamyslice,žel.st., kde se otočí a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/43313 Dřevnovice – III/43315 Těšice – I/47 Nezamyslice s obsluhou náhradní zastávky Nezamyslice,ZŠ a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna cca o 60 m zpět k náhradnímu označníku umístěnému na točně u budovy č. p. 156.

 

Spoj č. 36 nebude začínat v zastávce Nezamyslice,žel.st., ale bude začínat až v náhradní zastávce Nezamyslice,ZŠ a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,žel.st. nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 44 bude veden ze zastávky Nezamyslice,žel.st. jednosměrnou objízdnou trasou III/43313 Dřevnovice – III/43315 Těšice – I/47 Nezamyslice – Mořice a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady.

 

Spoj č. 7 bude začínat v zastávce Nezamyslice,žel.st. a bude veden ve své trase do stávající zastávky Němčice n.Hanou,žel.st., poté bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/4335 Víceměřice – III/43312, III/43313 Nezamyslice s obsluhou stávající zastávky Nezamyslice,žel.st. – III/43313 Dřevnovice a dále ve své trase dle platného JŘ.

Zastávka Nezamyslice,ZŠ nebude obsluhována bez náhrady. 


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 406Linka 933Linka 934