Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/446 v úseku Hanušovice – Staré Město

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
30. 9. 2022 0:00 - 6. 10. 2022 23:00

Úplná uzavírka silnice II/446 v úseku Hanušovice – Staré Město

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu u Vysokých Žibřidovic dojde k úplné uzavírce silnice II/446 v místě železničního přejezdu P4192 v úseku Hanušovice – Staré Město.

Termín uzavírky: od 30. 9. 2022 do 6. 10. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930213 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Staré Město,nám. – III/44645 Šléglov – Vikantice –s odbočením u kostela sv. Wolfganga na III/36912 Habartice – Hanušovice – po II/369 ul. Hlavní a místní komunikaci do zastávky Hanušovice,Potraviny.

Zastávky Hanušovice,Vysoké Žibř.,osada Sokol; Hanušovice,Vysoké Žibř.,rozc.; Hanušovice,kamenolom nebudou obousměrně touto linkou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Autobusy NAD

V důsledku souběžné výluky na železniční trati č. 294 Hanušovice – Staré Město p. Sněžníkem budou vypraveny autobusy náhradní autobusové dopravy (NAD), které zajistí obousměrnou obslužnost i autobusové zastávky Hanušovice,Vysoké Žibř.,osada Sokol v přemístěné polozestávající autobusové zastávky Hanušovice,Vysoké Žibř.,prodejna.

Autobusová zastávka Hanušovice,Vysoké Žibř.,osada Sokol nebude obousměrně obsluhována autobusy NAD v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 50 m dále na účelovou lesní komunikaci k náhradním označníkům.

 

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, více informací naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 213