Změny ve veřejné dopravě

Úplná rekonstrukce mostu mezi obcemi Brodek u Přerova a Majetín

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 8. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná rekonstrukce mostu mezi obcemi Brodek u Přerova a Majetín

Z důvodu celkové rekonstrukce mostu  ev. č. 0552-2 přes potok Olešnice na silnici III/0552 bude mezi obcemi Brodek Přerova a Majetín vyloučen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 1.8. do 30.11.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891351, 920511, 920512 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Brodku u Přerova po silnicích II/150 – III/0553 Kokory – I/55 Krčmaň – III/0552 Majetín – zpět po III/0552 na I/55 do Krčmaně a dále ve svých trasách.

 

Linka 891351

nebude obsluhovat obec Brodek u Přerova. Náhradou pro spojení do Olomouce bude linka 920512 a vlaky.

Zastávka Kokory,rest.U Dohnalů nebude touto linkou obsluhována s náhradou v zastávce Kokory,točna.

 

Linka 920511

spoje ve směru do Krčmaně většinou neobslouží Majetín, spojení z Přerova do Majetína bude zajištěno až po otočení v Krčmani obratového spoje ve směru do Přerova.

spoje, které jedou ve/ze směru Rokytnice a pokračují z/do Krčmaně či Majetína, ze zastávky Brodek u Přerova,Vrchlického pojedou doprava přes Kokory, tzn. nebudou obsluhovat zastávky Brodek u Přerova, Masarykovo nám. a Brodek u Přerova,škola.

spoje, které jedou ve/ze směru Citov a pokračují z/do Krčmaně či Majetína, nebudou obsluhovat zastávku Brodek u Přerova,škola a náhradou budou obsluhovat zastávku Brodek u Přerova,Masarykovo nám.

zastávka Brodek u Př.,škola bude obsluhována pouze spoji zde začínajícími a končícími.

ranní spoje č. 5 a 55 zastaví navíc na zastávce Přerov,Velká Dlážka.

 

Linka 920512

Některé vybrané spoje nebudou zajíždět do obce Majetín a neobslouží tamní zastávky. Náhradou bude linka 920511. Z důvodu souběžně probíhajících stavebních prací na kanalizaci v Kokorách je zastávka Kokory,Obecní úřad přemístěná do zastávky Kokory,točna

 

Zastavování na jednotlivých zastávkách bude směrově zachováno jako při nevýlukovém stavu.

Otáčení autobusů v Brodku u Př. bude probíhat po ul. Majetínská – ul. Tyršova – ul. Tylova  – nám. 28.října a dále ve svých trasách. S tím, že před místní MŠ v ul. Tyršova  bude v délce cca 50 m umístěno PDZ „Zákaz zastavení“ z důvodu bezpečného odbočování autobusů.

Otáčení autobusů v Majetíně bude probíhat po ul. Mlýnská – U Sokolovny – ul. Novostavby – zpět na ul. Mlýnská a dále ve svých trasách. S tím, že v ul. U Sokolovny bude umístěno PDZ „Zákaz stání“ z důvodu bezpečného průjezdu autobusů.

Obslužnost obcí bude probíhat ve stávajících zastávkách bez nutnosti jejích přemístění s tím, že bude zmíněnými linkami omezeno zajíždění do obcí Brodek u Př. a Majetín.

Obsluha jednotlivých zastávek, vedení spojů a jejich časová poloha bude upřesněna ve výlukových jízdních řádech s platností od 1.8.2019, viz níže pod článkem.

V důsledku objízdných tras může docházet, ke změně obsluhy zastávek v obcích Majetín, Kokory, Brodek u Přerova, proto je nutné pečlivě sledovat výlukové jízdní řády!