Změny ve veřejné dopravě

Úplná jednosměrná uzavírka ulice Wolkerova v Prostějově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
14. 3. 2022 0:00 - 13. 6. 2022 23:00

Úplná jednosměrná uzavírka ulice Wolkerova v Prostějově

Z důvodu opravy kanalizace dojde k úplné jednosměrné uzavírce silnice II/150 ulice Wolkerova v Prostějově.

Termín uzavírky: od 14. 3. 2022 do 30. 6. 12. 6. 2022 (zkrácení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780932, 780933, 780934 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude zachován pouze jednosměrný průjezd spojům zmíněných linek, a to ve směru od Petrského náměstí k Poděbradovu náměstí, včetně možnosti odbočení vlevo do ulice Brněnské.

Spoje č. 17 a č. 27 linky 780934 přijíždějící do ul. Brněnské ve směru od Floriánského náměstí, budou vedeny ve svých trasách bez omezení s obsluhou zastávky Prostějov,Brněnská (směr Žešov) dle platného jízdního řádu.

V opačném směru nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou v úseku mezi zastávkami Prostějov,Brněnská Prostějov,ÚjezdProstějov,aut.st. vedeny po jednosměrné objízdné trase ze silnice II/433 ul. Brněnská – II/150 ul. Palackého – II/150A ul. Blahoslavova, ul. Vápenice – II/150 ul. Svatoplukova – ul. Svatoplukova do stávající zastávky Prostějov,Svatoplukova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Újezd (směr aut. st.) nebude těmito linkami obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Svatoplukova (směr aut. st.).

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V termínu od 13. 6. 2022 dojde k navazující stavební akci, která si vyžádá úplnou uzavírku silnice II/150 ul. Wolkerova, více informací naleznete zde.


Uvedeným úsekem je vedena i linka 810630 dopravce VYDOS BUS a. s., která bude trasována dle výše uvedených podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 932Linka 933Linka 934