Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka ulice Moravičanská v Lošticích

Změna v autobusové dopravě
6. 4. 2021 - 30. 6. 2021

Úplná a částečná uzavírka ulice Moravičanská v Lošticích

Z důvodu stavebních prací na vodovodní síti dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/4442 ul. Moravičanská v Lošticích.

Termín uzavírky: od 6.4. 19.4. (odloženo) do 30.6.2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933245, 933247 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

19.4. – 30.4.2021úplná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská

19.4. – 30.6.2021částečná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 19.4. – 30.4.2021úplná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Loštice,nám. – náměstí Míru – II/635 ul. Palackého – ul. Sokolská – zpět na III/4442 ul. Moravičanská a dále ve svých trasách směr Moravičany.

Zastávka Loštice,škola nebude linkou 933247 obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejbližší obsluhovaná zastávka bude Loštice,nám.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou bude nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


V termínu 19.4. – 30.6.2021částečná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská (okolo bývalého hřbitova)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde v obou směrech k omezení obsluhy zastávky Loštice,Metrie, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.