Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka ul. Maloprosenská v obci Prosenice

Změna v autobusové dopravě
2. 8. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Úplná a částečná uzavírka ul. Maloprosenská v obci Prosenice

Z důvodu stavebních prací na výstavbě kanalizační sítě dojde k částečné a úplné – jednosměrné uzavírce silnice III/43415 ul. Maloprosenská v obci Prosenice.

Termín uzavírky: od 2. 8. 2021 do 30. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920515, 920516, 920518 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Uzavírka je rozdělena do několika termínů:

2. 8. – 30. 11. 2021 částečná III/43415 ul. Maloprosenská (mimo BUS)

z toho 30. 8. – 19. 9. 2021 (předpoklad) úplná – jednosměrná III/43415 ul. Maloprosenská (včetně BUS)

z toho 1. 11. – 14. 11. 2021 (předpoklad) úplná – jednosměrná III/43415 ul. Maloprosenská (včetně BUS)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

2. 8. – 30. 11. 2021 částečná III/43415 ul. Maloprosenská (mimo BUS)

Uvedeným úsekem silnice III/43415 ul. Maloprosenská bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Z toho 30. 8. – 19. 9. 2021 (předpoklad) úplná – jednosměrná III/43415 ul. Maloprosenská (včetně BUS)

Uvedeným úsekem silnice III/43415 ul. Maloprosenská nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou ze směru od Grymova vedeny ze zastávky Prosenice,cukrovar po silnici III/43415 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Cukrovarská – s napojením na I/47 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněných linek přijíždějící od silnice I/47 budou vedeny ve své trase po III/43415 ul. Maloprosenská dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Z toho 1. 11. – 14. 11. 2021 (předpoklad) úplná – jednosměrná III/43415 ul. Maloprosenská (včetně BUS)

Uvedeným úsekem silnice III/43415 ul. Maloprosenská nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (mimo 920514 a 920516), které budou ze směru od Grymova vedeny ze zastávky Prosenice,cukrovar po silnici III/43415 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po ul. Cukrovarská – s napojením na I/47 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje zmíněných linek (mimo 920514) přijíždějící od silnice I/47 budou vedeny ve své trase po III/43415 ul. Maloprosenská dle platných jízdních řádů. Linka 920516 bude po odbočení vlevo z III/43415 ul. Maloprosenská do ul. Cukrovarská, kde obslouží náhradní zastávku Prosenice,náves v souvislosti se souběžnou uzavírkou silnice III/04724 ul. Osmek v Přerově (most), pokračovat po výše uvedené objízdné trase, více informací o této uzavírce naleznete zde.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V důsledku souběžně probíhajících uzavírek silnice III/04724 ul. Osmek v místě mostu ev. č. 04724-2 ve městě Přerově v termínu 7. 7. 2021 – 30. 11. 2021 a výstavbě nové okružní křižovatky silnic I/55 ul. Polní x I/47 ul. Lipnická x III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově (v blízkosti prodejny LIDL) v termínu od 5.5. do 21.9.2021 je již nyní silnice III/43415 ul. Maloprosenská zatížená navíc spoji dalších dvou linek 920514 a 920516 dopravce ARRIVA Morava a. s., více informací naleznete zde.