Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka silnice III/4442 ulice Moravičanská v Lošticích

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 4. 2022 0:00 - 19. 6. 2022 23:00

Úplná a částečná uzavírka silnice III/4442 ulice Moravičanská v Lošticích

Z důvodu stavebních prací na kanalizaci a vodovodu dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/4442 ulice Moravičanská v Lošticích.

Termín uzavírky: od 19. 4. 2022 do 19. 6. 2022

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 933245, 933247 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Termín 1: 19. 4. 2022 – 31. 5. 2022 17. 5. 2022 (předčasně ukončeno) úplná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská od křižovatky s ul. Trávník po křižovatku s ul. Jižní – včetně BUS

Termín 2: 16. 5. 2022 – 19. 6. 2022 částečná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská od křižovatky s ul. Jižní po hřbitov – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 19. 4. 2022 – 31. 5. 2022 17. 5. 2022 úplná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská od křižovatky s ul. Trávník po křižovatku s ul. Jižní – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4442 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou ze zastávky Loštice,nám. vedeny obousměrnou objízdnou trasou po náměstí Míru – II/635 ul. Palackého – ul. Sokolská – III/4442 ul. Moravičanská a dále ve svých trasách směr Moravičany dle platných jízdních řádů.

Zastávka Loštice,škola nebude linkou 933247 obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejbližší obsluhovaná zastávka bude Loštice,nám.

 

Na linku 933247 bude v termínu úplné uzavírky vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Termín 2: 16. 5. 2022 – 19. 6. 2022 částečná uzavírka silnice III/4442 ul. Moravičanská od křižovatky s ul. Jižní po hřbitov – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/4442 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti stávající zastávky Loštice,Metrie (v obou směrech; zastávku obsluhuje pouze linka 933247), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.