Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka silnice III/3703 Sudkov – Postřelmov

Změna v autobusové dopravě
14. 6. 2022 0:00 - 24. 6. 2024 23:00

Úplná a částečná uzavírka silnice III/3703 Sudkov – Postřelmov

Z důvodu výstavby mostního provizoria přes řeku Desnou dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/3703 v úseku obcí Sudkov – Postřelmov.

Termín uzavírky: od 14. 6. 2022 do 24. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930212, 930279, 930280, 932217, 932280, 933280 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

V termínu 14. 6. 2022 – 28. 6. 2022 úplná uzavírka silnice III/3703 Postřelmov – Sudkov

V termínu 29. 6. 2022 – 24. 6. 2024 částečná uzavírka silnice III/3703 Postřelmov – Sudkov

  

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 14. 6. 2022 – 28. 6. 2022 úplná uzavírka silnice III/3703 Postřelmov – Sudkov

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny níže uvedenou objízdnou trasou, případně bude na dotčených linkách zcela omezeno zajíždění spojů ze Sudkova do Postřelmova s vyloučením obsluhy zastávek v obci Postřelmov.

Základní obousměrná objízdná trasa povede v Sudkově III/3703 – III/3704 úsekem současné stavby obchvatu Bludova – Bludov – I/44 – III/0443 ul. Žerotínova, Postřelmov – III/3703 ul. Osvobození a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Linka 930203

Spoje č. 45, 46, 201 a 202 budou ukončeny či začínat v zastávce Sudkov,Moravolen. S platností od 14. 6. 2022 budou spoje č. 45 a 46 prodlouženy až do zastávky Šumperk,aut.st.

Zastávka Postřelmov,žel.st. nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 41 a 44 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Sudkov,Moravolen – III/3703 – III3702 – III/3707 Kolšov s náhradní obsluhou stávající zastávky Kolšov,rest., kde skončí, nebo začne.

Zastávky Postřelmov,žel.st. a Postřelmov,ObÚ nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 1, 3, 13, 15, 203, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 10, 16, 204, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36 a 38 nebudou provádět závlek do Postřelmova.

Zastávka Postřelmov,žel.st. nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 26 a 29 nebudou provádět závlek do Postřelmova.

Zastávky Postřelmov,žel.st. a Postřelmov,ObÚ nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 930212

Spoje č. 1, 23, 15, 6, 26, 14, 18 a 22 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Kolšov,rest. – III/3707 – III/3702 Sudkov – III/3703 s náhradní obsluhou stávajících zastávek Sudkov,Moravolen a Sudkov,u rybníka – III/3704 Bludov – I/44 – III/0443 Postřelmov – III/3703 do zastávky Postřelmov,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930279

Spoje č. 1 a 3 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze Šumperku – I/44 Bludov – III/0443 Postřelmov – III/3703 do zastávky Postřelmov,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Šumperk,stadion; Šumperk,PVT; Dolní Studénky,Králec,rozc.; Dolní Studénky,rest.; Dolní Studénky,kostel; Sudkov,ObÚ; Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 7 a 9 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Sudkov,Moravolen – III/3703 – III/3702 – III/3701 Zábřeh – III/31527 – I/44 – III/0443 Postřelmov s obsluhou zastávky Postřelmov,ObÚ pro výstup – III/0443 – III/3703 do zastávky Postřelmov,žel.st. a dále ve  svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 8 a 14 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Postřelmov,žel.st. – III/3703 – III/0443 s obsluhou zastávky Postřelmov,ObÚ – III/0443 – I/44 – III/31527 Zábřeh – III/3701 – III/3702 – III/3703 Sudkov do zastávky Sudkov,Moravolen a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

 

Linka 930280

Spoje č. 9, 5 a 7 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Kolšov,rest. – III/3707 – III/3702 Sudkov – III/3703 s náhradní obsluhou stávajících zastávek Sudkov,Moravolen a Sudkov,u rybníka – III/3704 Bludov – I/44 – III/0443 Postřelmov – III/3703 do zastávky Postřelmov,žel.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 4, 6 a 8 budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Postřelmov,žel.st. – III/3703 – III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 do Sudkova – III/3703 s náhradní obsluhou stávajících zastávek Sudkov,Moravolen a Sudkov,u rybníka – III/3702 – III/3707 Kolšov do zastávky Kolšov,rest. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 1, 3 a 10 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Postřelmov,žel.st. – III/3703 – III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 do Sudkova – III/3703 do zastávky Sudkov,ObÚ a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Sudkov,Moravolen a Sudkov,u rybníka nebudou těmito spoji obslouženy bez náhrady.

 

Linka 932217

Spoje nebudou provádět závlek do Postřelmova.

Zastávka Postřelmov,žel.st. nebude těmito spoji obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka 932280

Spoj č. 101 bude vedený jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Kolšov,rest. – III/3707 – III/3702 Sudkov – III/3703 s náhradní obsluhou stávajících zastávek Sudkov,Moravolen a Sudkov,u rybníka – III/3704 Bludov – I/44 – III/0443 Postřelmov – III/3703 do zastávky Postřelmov,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Linka 933280

Spoj č. 10 bude vedený jednosměrnou objízdnou trasou ze zastávky Postřelmov,žel.st. – III/3703 – III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 do Sudkova – III/3703 do zastávky Sudkov,ObÚ a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Sudkov,Moravolen a Sudkov,u rybníka nebudou tímto spojem obslouženy bez náhrady.


V termínu 29. 6. 2022 – 24. 6. 2024 částečná uzavírka silnice III/3703 Postřelmov – Sudkov

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po nově vybudovaném mostním provizoriu, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Na zmíněné linky budou v termínu úplné uzavírky vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.