Změny ve veřejné dopravě

Úplná a částečná uzavírka místní komunikace ul. Uničovská v Šumperku

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 8. 2019 - 30. 9. 2019

Úplná a částečná uzavírka místní komunikace ul. Uničovská v Šumperku

Z důvodu rekonstrukce komunikace na místní komunikaci ul. Uničovská v Šumperku v úseku od křižovatky se silnicí I/11 až po křižovatku se silnicí II/446 ul. Lidická bude omezený silniční provoz i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 19.8. do 30.9.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930204, 930205, 930212, 930229, 935232 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

19.8.2019 – 21.8.2019 – 1. fáze, úplná uzavírka ul. Uničovská MIMO BUS

22.8.2019 – 30.9.2019 – 2. fáze, částečná uzavírka ul. Uničovská

  2.9.2019 –   5.9.2019 – 3. fáze, úplná uzavírka ul. Uničovská MIMO BUS

  6.9.2019 –   8.9.2019 – 4. fáze, úplná uzavírka ul. Uničovská VČETNĚ BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 1. – 3. fáze:

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek úsekem stavby, vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

 

V termínu 4. fáze:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách následovně:

Linky 930204, 930205, 930212, 930229 budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Šumperk,aut.st. po silnici I/11 – s odbočením na silnici II/446 ul. Lidická – s výjezdem zpět na ul. Uničovská a dále ve svých trasách.

Autobusová zastávka Šumperk,Pramet nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linka MHD 935232 bude vedena po dvou různých objízdných trasách ze zastávek:

ze zastávky Šumperk,stadion – dále po silnici III/3703 ul. Žerotínova – na silnici I/11 – s odbočením na silnici II/446 ul. Lidická – s odbočením do ul. Krapkova na náhradní zastávku Šumperk,Krapkova 12, kde se otočí v prostoru křižovatky ulic Peckova x Krapkova – s odbočením zpět na silnici II/446 ul. Lidická – s odbočením na silnici I/11 ul. Jesenická do zastávky Šumperk,Jesenická žel.st. a dále ve své trase.

ze zastávky Šumperk,aut.st. – na silnici I/11 – s odbočením na silnici II/446 ul. Lidická – s odbočením do ul. Krapkova na náhradní zastávku Šumperk,Krapkova 12, kde se otočí v prostoru křižovatky ulic Peckova x Krapkova – s odbočením zpět na silnici II/446 ul. Lidická – s odbočením na silnici I/11 ul. Jesenická – s odbočením na silnici II/3703 ul. Žerotínova do zastávky Šumperk,stadion a dále ve své trase.

Autobusová zastávka Šumperk,Krapkova 12 bude přemístěna o cca 120m zpět na chodník před dům č.p.4.

Autobusové zastávky Šumperk,Lidická,krytý bazén a Šumperk,Pramet nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 minut.