Změny ve veřejné dopravě

Tršice – Lazníky – uzavírka silnice ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
13. 8. 2018 - 14. 10. 2018

Tršice - Lazníky, úplná uzavírka silnice

Termín uzavírky pro linkové autobusy: od 13.8.2018 prodlouženo do 14.10.2018

Dotčené linky: 891349 Hlubočky-Velký Újezd-Tršice, 891350 Hlubočky-Tršice-Lazníky, 920515 Přerov-Velký Újezd-Kozlov a 920517 Lipník n.Bečvou-Osek n.Bečvou-Veselíčko-Lazníky, dopravce ARRIVA MORAVA

Z důvodu úplné uzavírky silnice III/4368 Tršice – Lazníky budou dotčené linky vedeny po objízdné trase takto:

Linka 891349 spoj č. 323 bude veden ze zastávky Lazníky,náves zpět po III/43613 přes Svrčov do Výklek a po III/43617 na zastávku Lazníčky,kaple, dále dle platného jízdního řádu. Zastávka Lazníky,mlýn nebude obsluhovaná. 
Linka 891350 bude obousměrně vedena ze zastávky  Lazníčky,kaple po silnici III/43617 do Výklek a po silnici III/43613 přes Svrčov do Lazník na zastávku Lazníky,náves, tato bude nahrazovat zastávku Lazníky,mlýn. Zastávky Lazníky,mlýn a Lazníčky,mlýn nebudou obsluhovány. 
Linka 920515 bude obousměrně vedena ze zastávky Lazníky,náves po III/43613 přes Svrčov do Výklek, po III/43617 na zastávku Lazníčky,kaple, kde se autobus otočí, po III/43617 zpět do Výklek, dále dle platného jízdního řádu. Zastávky Lazníky,mlýn a Lazníčky,mlýn nebudou obsluhovány.
Uvedeným linkám, včetně linky 920517 bude umožněno využívání zastávky Lazníky,náves (točny), včetně uzavřeného úseku silnice III/4368.

Pro linky 891350 a 920515 vydány objížďkové jízdní řády, stejně tak i pro linku 891346, kde je změna jízdního řádu nutná z důvodu oběhu autobusů. 

V termínu úplné uzavírky silnice III/4368 Tršice – Lazníky od 15.10.2018 do 30.11.2018 bude linkovým autobusům umožněn průjezd a všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

V pracovních dne do 1. 9. – 14. 10. 2018 bude spojení mezi Lazníčkami a Olomoucí zajištěno spojením s přestupem v Tršicích. Na spoj 891350/512 s odjezdem ze zastávky Lazníčky,kaple s odjezdem 6:45 bude v Tršicích navazovat spoj 891346/406 s odjezdem v 6:52. Spojení do Velkého Újezdu bude zajištěno spojem 891349/4.