Změny ve veřejné dopravě

Trasy autobusů v Černovíře se dočasně změní

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
9. 9. 2016 - 10. 9. 2016

MHD v Olomouci

Od pátku 9. do soboty 10. září se bude opravovat vozovka v olomouckých ulicích Heydukova a Peřinova. Opatření se dotknou autobusových linek Dopravního podniku města Olomouce číslo 15, 17, 21 a 22. 

Autobusovému provozu bude umožněn průjezd stavbou. Heydukovou ulicí, ve volném jízdním pruhu. Z Peřinovy bude provoz odkloněn. Změny čekají obsluhu zastávek Frajtovo náměstí. 

Autobusová linka číslo 15 bude ve výše uvedeném termínu vedena mezi křižovatkami Jablonského x Stratilova a Peřinova x Černovírská obousměrně po objízdné trase ulicemi Jablonského, Frajtovo nám. a Petřkova. 

Autobusová linka číslo 22 bude ve výše uvedeném termínu vedena mezi křižovatkami Heydukova x Peřinova a Peřinova x Černovírská obousměrně po objízdné trase ulicemi Heydukova, Frajtovo nám. a Petřkova, případně i se závlekem přes Farmak (u spojů přes Farmak vedených).

Změny v obsluze zastávek Frajtovo náměstí v pátek 9. 9. 2016

linka č. 15 – u přenosných označníků na Frajtově nám., v blízkosti domu s čp. 9
linka č. 22 – ve směru do zastávky Černovír u přenosného označníku 
na Frajtově nám., v blízkosti domu s čp. 9 (spoje vedené přes Farmak obslouží nejdříve zastávku Frajtovo náměstí v ul. Heydukova, dále zastávky Stratilova a Farmak); ve 
směru Náměstí Hrdinů beze změny

Změny v obsluze zastávek Frajtovo náměstí v sobotu 10. 9. 2016

linky č. 15 a 22 – u přenosných označníků na Frajtově nám., v blízkosti domu s čp. 9
linky č. 17 a 21 – ve směru na Lazce u přenosného označníku na ul. Jablonského (u kostela); ve směru Farmak/Hlavní nádraží beze změny

Kvůli průjezdu stavbou a vedení autobusového provozu po objízdné trase se spoje mohou upožďovat. 

Další informace naleznete v mapce Dopravního podniku města Olomouce.