Změny ve veřejné dopravě

Tradiční pouť v obci Horní Studénky

Změna v autobusové dopravě
12. 5. 2022 0:00 - 16. 5. 2022 23:00

Tradiční pouť v obci Horní Studénky

Z důvodu pořádání kulturně společenské akce dojde k úplné uzavírce silnice III/3683 v prostoru autobusové točny u kostela sv. Leonarda v obci Horní Studénky.

Termín uzavírky: od 12. 5. 2022 (od 17:00 hod.) do 16. 5. 2022 (do 15:00 hod.)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932283, 932286 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/3683 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které nebudou provádět závlek na autobusovou točnu u kostela sv. Leonarda, ale budou vedeny dále po silnici II/368 a III/3682 do zastávky Horní Studénky,rozc., případně v opačném směru do zastávky Štíty,autoservis, ve kterých budou spoje vyčkávat na časy pravidelných odjezdů tak, aby nedošlo k jejich podjetí v dalších nácestných zastávkách, dle platných jízdních řádů.

Zastávka Horní Studénky,kostel (u autobusové točny) nebude obousměrně obsluhována bez náhrady. Nejblíže obsluhovaná zastávka bude Horní Studénky,rozc.