Změny ve veřejné dopravě

Stavební práce uzavřou průtah Přemyslovicemi

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 6. 2014 - 3. 12. 2014

silnice III/36630 – průtah obcí Přemyslovice

V termínu od úterý 24. června 2014 do 4. prosince 2014 bude z důvodu realizace akce „Stavební úpravy silnice III/36630 Přemyslovice – II.etapa výstavby“, uzavřena silnice III/36630 – průtah obcí Přemyslovice.

Uzavírka se dotkne těchto autobusových linek:
• 710913 dopravce VYDOS BUS a. s.
• 780490 dopravce AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ, s.r.o.
• 890731 dopravce ARRIVA MORAVA, a. s.
• 780601 dopravce FTL – First Transport Lines, a. s.

I. Uzavírka silnice III/36630 úsek křiž. II/366 x III/36630 Přemyslovice – Ptenský Dvorek po křiž. III/36630 x III/37349

Vedení spoje linky:
Linka 780490 – po dobu uzavírky bude spoj 18 veden ze zastávky Konice, aut. st. po II/366 do zastávky Přemyslovice,obchod a dále po trase dle licence.

Zastávky Konice,Křemenec; Konice,Čunín; Stražisko,Maleny; Stražisko budou bez náhrady zrušeny.

II. Uzavírka silnice III/36630 úsek křiž. II/366 x III/36630 Přemyslovice – Pěnčín po konec obce Přemyslovice

Vedení spojů linek:
Linka 780490 – všechny spoje linky, po obsloužení zastávky Přemyslovice,obchod, budou pokračovat uzavřeným úsekem silnice III/36630 k náhradní zastávce Přemyslovice,sokolovna umístěné před začátkem opravovaného úseku silnice III/36630.

Linka 710913 – spoje 1, 3, 2, 4 nebudou po dobu uzavírky obsluhovat zastávky Přemyslovice,pošta; Přemyslovice,sokolovna. Po obsloužení zastávky Přemyslovice, obchod umístěné na silnici II/366 budou pokračovat po objízdné trase II/366 Hluchov x III/36631 Čechy pod Kosířem x III/36635 Pěnčín zastávka Pěnčín,ObÚ a dále dle licence. Objížďka je obousměrná.

Linka 890731 – spoje obsluhující obec Přemyslovice. Dne 23. 6. 2014 bude umožněn za zvýšené opatrnosti průjezd bus v obou směrech při frézování vozovky. 24. 6. 2014 bude umožněn průjezd bus za zvýšené opatrnosti do 7:00 hod. Od výše uvedeného data a hodiny budou spoje linky po obsloužení zastávky Přemyslovice,obchod umístěné na silnici II/366 pokračovat po objízdné trase II/366 Hluchov x III/36631 Čechy pod Kosířem x III/36635 Pěnčín zastávka Pěnčín,ObÚ a dále dle licence. Objížďka je obousměrná.

Objížďkový jízdní řád naleznete níže.

Linka 780601 – spoje linky nebudou po dobu uzavírky obsluhovat zastávky Přemyslovice, pošta; Přemyslovice, sokolovna. Po obsloužení zastávky Přemyslovice, obchod umístěné na silnici II/366 budou pokračovat po objízdné trase II/366 Hluchov. Objížďka je obousměrná.

Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.