Změny ve veřejné dopravě

Stavební práce omezí autobusové linky olomoucké MHD

Změna v městské hromadné dopravě
18. 10. 2019 - 27. 10. 2019

autobusové linky MHD v Olomouci číslo 15 a 25

Od 7. do 27.října bude v Olomouci pokračovat oprava Lipenské ulice v místě okružní křižovatky s Hamerskou a v její těsné blízkosti. V návaznosti na postup stavebních prací bude částečně omezen provoz autobusových linek číslo 15 a 25. Po dobu omezení budou na linkách 15 a 25 platit výlukové jízdní řády.

Od pátku 18. do neděle 20. října bude probíhat oprava části okružní křižovatky ulic Lipenská a Hamerská směr Velká Bystřice. Během uzavírky nebude možné obousměrné odbočení na ul. Hamerská a odbočení na Bystrovany.

Linka číslo 15 bude ve směru do Bukovan vedena mezi zastávkami Lipenská a Bukovany po objízdné do Bukovan na nástupní zastávku.

V uvedeném směru nebudou obsluhovány zastávky

Peugeot
Bystrovany, Lidl sklad
Bystrovany, U Bystřičky
Bystrovany, škola
Bystrovany, Horizont
Droždín, U Cihelny
Droždín, škola
Droždín, Horní Úlehla
Droždín, Bukovanská

Tyto zastávky (mimo zastávku Droždín, Bukovanská) budou obsluhovány pouze jednosměrně ve směru do Černovíra, ve kterém je linka vedena ve své trase bez omezení.

Linka číslo 25 bude obousměrně vedena mezi zastávkami Autobusové nádraží podchod a Hamerská po objízdné trase. Zastávky Lipenská a Olma budou obsluhovány pouze vybranými spoji linky číslo 25. Zastávka Hamerská, MILO nebude obsluhována.

Od pátku 25. do neděle 27. října bude prováděna oprava části okružní křižovatky ulic Lipenská a Hamerská směr Hlavní nádraží. Během uzavírky nebude možné obousměrné odbočení na Bystrovany a odbočení z ulice Hamerská.

Linka číslo 15 bude vedena do Bukovan po objízdné trase přes Samotišky. Na Hlavním nádraží bude ve směru do Bukovan obsluhován označník „G“.

V uvedeném směru budou obsluhovány pouze zastávky

Droždín, škola,
Droždín, Horní Úlehla,
Droždín, Bukovanská
Bukovany (nástup i výstup cestujících)

Z Bukovan bude linka vedena po objízdné trase a na Hlavním nádraží budou cestující odbavováni u označníku „D“, odkud bude linka vedena po své trase do Černovíra.

V uvedeném směru budou obsluhovány zastávky

Bukovany (nástup i výstup cestujících)
Bystrovany, Horizont (směr Bystrovany)
Bystrovany, škola
Bystrovany, U Bystřičky
(Bystrovany, Lidl sklad)
Bystrovany, Horizont (směr Droždín)
Droždín, U Cihelny
Droždín, dol. konec (u přenosného označníku naproti stávající zastávce)
Hlavní nádraží

Linka číslo 25 bude ve směru na Kaufland, sklad/Nový Dvůr vedena ve své trase bez omezení.

Ve směru na Hlavní nádraží bude linka č. 25 vedena mezi zastávkami Hamerská a Autobusové nádraží podchod po objízdné trase.

Po dobu uzavírky budou do linky číslo 25 vloženy spoje v úseku Hlavní nádraží – Olma a zpět., které částečně nahradí zrušené spoje za linky 15 a 25.

Zastávka Hamerská, MILO směr Hlavní nádraží nebude obsluhována.