Změny ve veřejné dopravě

Stavba křižovatky u Lipníka změní trasy autobusových linek

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 9. 2014 - 30. 10. 2014

silnice I/47 a II/437

V pondělí 1. září začne částečná uzavírka sil. I/47 a úplná uzavírka sil. II/437 v místě křižovatky u Lipníka nad Bečvou. Uzavírka potrvá do 31. října. Důvodem je realizace stavby „Okružní křižovatka I/47 a II/437, Lipník nad Bečvou“.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny pravidelné autobusové linky:
890706, 920052 a 920060 dopravce Arriva Morava a 940053 dopravce ČSAD Vsetín.

Po dobu uzavírky budou spoje 1, 3, 6, 23 linky 920060 a všechny spoje linky 890706 vedeny po následující objízdné trase. Z autobusové zastávky Dolní Újezd, kostel po silnici II/43623, dále po silnici II/437 do místní části Trnávka, kde bude obsloužena náhradní zastávka Lipník n. Bečvou, Trnávka. Zde se otočí a dále zpět po silnici II/437 do Dolního Újezdu, na křižovatce se silnicí III/4373 odbočí vpravo na Bohuslávky pokračuje až do Loučky. Odtud po silnici III/4371 do Lipníka nad Bečvou, dále po silnici II/437. Linka 890706 pojede ulicemi Komenského sady, Neffova, Osecká, Jiráskova a dále dle JŘ. Spoje 1, 3, 6, 23 linky 920060 pojedou do zastávky Lipník n. Bečvou, aut. st. a dále dle JŘ. Objízdné trasy jsou obousměrné.

Spoje 17 a 319 linky 920060 pojedou po obsloužení zastávky Dolní Újezd, rozc. vlevo po silnici II/437, po té odbočí vpravo na silnici III/4373 a bude pokračovat přes Bohuslávky do Loučky. Odtud po silnici III/4371, II/437A a po místní komunikaci Svat. Čecha do zastávky Lipník n. Bečvou, aut st.

Spoje 208 a 319 linky 920052 pojedou ze zastávky Lipník n. Bečvou, aut. st. po silnici II/437 a III/4371 do Loučky, dále po silnici III/4373 a II/437 přes Bohuslávky do zastávky Dolní Újezd, rozc. Dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná.

Spoje 1 a 4 linky 940053 pojedou ze zastávky Lipník n. Bečvou, aut st. po silnici II/437 a III/4371 do Loučky, dále po silnici III/4373 přes Bohuslávky do Dolního Újezdu. Odtud po místních komunikacích na komunikaci III/43623 a dále po silnici II/437 do zastávky Dolní újezd, Skoky. Dále dle JŘ. Objízdná trasa je obousměrná.

Spoje 25, 34 linky 910122 a spoje 2, 3, 4 linky 880658 pojedou od Olomouce a spoj 22 linky 910122 od Velkého Újezdu po R35 na sjezd č. 296, dále po silnicích I/35, I/47, II/434 a II/437 do zastávky Lipník n. Bečvou,aut. st.

Autobusová zastávka Lipník n. Bečvou, Trnávka bude přemístěna na začátek místní části Trnávka do prostoru točny u firmy Zahas. Bez náhrady budou pro spoje 1 a 3 linky 920060 zrušeny zastávky Lipník n. Bečvou, Osecká – škola, Lipník n. Bečvou, Novosady a Lipník n. Bečvou, Komenského – škola.