Změny ve veřejné dopravě

Sportovní akce „Rally Morava 2021“

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 10. 2021 0:00 - 16. 10. 2021 23:00

Sportovní akce „Rally Morava 2021“

Z důvodu pořádání automobilové soutěže „Rallly Morava 2021“ dojde k úplným uzavírkám silnic II/444, II/445, III/4402, III/44434, III/44436, III/44443, III/44445 a ul. Dvorská, ul. Barvířská a autobusové stanice Dvorská ve Šternberku.

Termín uzavírky: od 15. 10. 2021 od 8:00 hod. do 16. 10. 2021 do 21:00 hod.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o. a 890313, 891923 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Sportovní akce je rozdělena do několika úseků a termínů:

15. 10. 2021 od 8:00 hod. – 16.10. 2021 do 21:00 hod. – úplná uzavírka ul. Dvorská, ul. Barvířská, autobusová stanice a parkoviště Dvorská ve Šternberku – včetně BUS

16. 10. 2021 od 8:25 hod. do 14:20 hod. – úplná uzavírka II/445 RZ Chabičov – Huzovávčetně BUS

16. 10. 2021 od 9:00 hod. do 15:00 hod. – úplná uzavírka II/444, III/4402, III/44443, III/44445 RZ Moravský Beroun – Domašov n. Bystřicí – Jívovávčetně BUS

16. 10. 2021 od 9:30 hod. do 15:30 hod. – úplná uzavírka II/444, III/44434, III/44436 RZ Jívová – Těšíkov – Bělkovice lomvčetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

V termínu 15. 10. 2021 od 8:00 hod. – 16. 10. 2021 do 21:00 hod.

Úplná uzavírka ul. Dvorská, ul. Barvířská, autobusová stanice a parkoviště Dvorská ve Šternberku

 

Od 8:00 hod. nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Zmíněné spoje uvedených linek budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze silnice II/445 okružní křižovatka (ul. Rýmařovská / Uničovská), II/445 ul. Uničovská, ul. Krampolova (spoje obsluhující zastávku Šternberk, Masarykova budou vedeny po ul. Masarykova – II/444 ul. Věžní do zastávky Šternberk,aut.st.), Olomoucká, III/44426 ul. Nádražní do zastávky Šternberk,aut.st., zpět po III/44426 ul. Nádražní, dále po trase dle licence. Případně z okružní křižovatky I/46 ul. Olomoucká – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Šternberka.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením vlevo na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská – I/46 okružní křižovatka a dále ve svých trasách, případně po ul. Olomoucká, ul. Masarykova do zastávky Šternberk,Masarykova.

 

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min. 


V termínu 16. 10. 2021 od 8:25 hod. do 14:20 hod.

Úplná uzavírka II/445 RZ Chabičov – Huzová

Uvedenou RZ bude dotčena pouze linka 890921, sp. č. 13, který bude vedený ze zastávky Šternberk,Masarykova po ul. Krampolova – II/445 ul. Uničovská – okružní křižovatka – II/445 ul. Rýmařovská a dále jednosměrnou objízdnou trasou – III/4451 ul. Rýmařovská – Krakořice – Komárov – Paseka – III/44417 Pasecký Žleb – Huzová zpět na II/445 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Šternberk,Dvorská; Šternberk,Jesenická; Hlásnice; Šternberk,Chabičov; Mutkov,rozc.; Mutkov,střed; Huzová,mlýn; nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spoje zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 10 min. 


V termínu 16. 10. 2021 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Úplná uzavírka II/444, III/4402, III/44443, III/44445 RZ Moravský Beroun – Domašov n. Bystřicí – Jívová

Uvedenou RZ budou dotčeny pouze linky 890328 a 890333 v úseku silnice II/444 ul. Libavská v Domašově n. B. V ostatních úsecích silnic této RZ nejsou vedeny žádné spoje zmíněných linek.

 

Linka 890328

Spoje č. 11, 16 budou předčasně ukončeny / případně budou začínat v zastávce Domašov u Šternberka,nám.

Zastávky Bělkovice-Lašťany,Bělk.údolí rozc.; Jívová,č.126; Jívová,nám.; Hraničné Petrovice,rest.; Domašov n.Bystř.,ÚNZ; Domašov n.Bystř.,žel.st. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890333

Spoj č. 7 bude předčasně ukončen v zastávce Šternberk,Těšíkov, kde se otočí na přilehlé místní komunikaci (ke kostelu / bytovce) a manipulačně přejede na následný spoj č. 18 do zastávky Město Libavá,nám.

Zastávky Šternberk,Těšíkov,Kyselka rozc.; Hraničné Petrovice,rest.; Domašov n.Bystř.,ÚNZ; Domašov n.Bystř.,žel.st.; Domašov n.Bystř.,lihovar; Město Libavá,Heroltovice,sídliště; Město Libavá,nám. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 11 a 14 budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Město Libavá,,nám.; Město Libavá,Heroltovice,sídliště; Domašov n.Bystř.,lihovar; Domašov n.Bystř.,žel.st. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.


V termínu 16. 10. 2021 od 9:30 hod. do 15:30 hod.

Úplná uzavírka II/444, III/44434, III/44436 RZ Jívová – Těšíkov – Bělkovice lom

Uvedenou RZ budou dotčeny pouze linky 890328 a 890333.

 

Linka 890328

Spoje č. 11, 16 budou předčasně ukončeny / případně budou začínat v zastávce Domašov u Šternberka,nám., kde se manipulačně otočí po MK okolo kostela Sv. Martina.

Zastávky Bělkovice-Lašťany,Bělk.údolí rozc.; Jívová,č.126; Jívová,nám.; Hraničné Petrovice,rest.; Domašov n.Bystř.,ÚNZ; Domašov n.Bystř.,žel.st. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890333

Spoj č. 7 bude předčasně ukončen v zastávce Šternberk,Těšíkov, kde se otočí na přilehlé místní komunikaci (ke kostelu / bytovce) a manipulačně přejede na následný spoj č. 18 do zastávky Město Libavá,nám.

Zastávky Šternberk,Těšíkov,Kyselka rozc.; Hraničné Petrovice,rest.; Domašov n.Bystř.,ÚNZ; Domašov n.Bystř.,žel.st.; Domašov n.Bystř.,lihovar; Město Libavá,Heroltovice,sídliště; Město Libavá,nám. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 15 v zastávce Šternberk,Těšíkov vyčká cca 10 min. na ukončení závodu a uvolnění tratě a bude pokračovat se zpožděním ve své trase do konečné zastávky Hraničné Petrovice,rest. dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.