Změny ve veřejné dopravě

Sportovní akce Rally Morava 2020

Změna v autobusové dopravě
9. 10. 2020 - 10. 10. 2020

Sportovní akce Rally Morava 2020

Z důvodu pořádání automobilové soutěže „Rally Morava 2020“ dojde k úplným uzavírkám ul. Dvorská ve Šternberku, silnice III/44434 v úseku Domašov u Št. – Jívová a silnice II/444 v úseku Těšíkov – Hraničné Petrovice.

Termín uzavírky: od 9.10.2020 (15:10 hod.) do 10.10.2020 (21:00 hod.)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Sportovní akce je rozdělená do několika termínů a úseků:

  • Pátek 9.10.2020, 15:10 hod. – Sobota 10.10.2020, 21:00 hod. – úplná uzavírka ul. Dvorská, Šternberk včetně BUS
  • Sobota 10.10.2020, 9:31 – 12:31 hod. a 14:01 – 17:01 hod. – RZ III/44434 Domašov u Št. – Jívová , II/444 Těšíkov – Hraničné Petrovice včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 9.10.2020, 15:10 hod. – 10.10.2020, 21:00 hod. – úplná uzavírka ul. Dvorská, Šternberk včetně BUS

Od 15:10 hod. nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Dotčené spoje uvedených linek budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze silnice II/445 okružní křižovatka (ul. Rýmařovská / Uničovská), II/445 ul. Uničovská, ul. Krampolova, Olomoucká, III/44426 ul. Nádražní do zastávky Šternberk,aut.st., zpět po III/44426 ul. Nádražní, dále po trase dle licence. Případně z okružní křižovatky I/46 ul. Olomoucká – I/46 ul. Jívavská do zastávky Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Št. Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením vlevo na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská – I/46 okružní křižovatka a dále ve svých trasách, případně po ul. Olomoucká, ul. Krampolova do zastávky Šternberk,Masarykova, která je přemístěna na ul. Krampolovu.

Zastávka Šternberk,Dvorská bude zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk,Masarykova, která je přemístěna na ul. Krampolovu.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.

 

V termínu dne 10.10.2020, 9:31 – 12:31 hod. a 14:01 – 17:01 hod. – Rychlostní zkouška: III/44434 Domašov u Št. – Jívová , II/444 Těšíkov – Hraničné Petrovice včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 890328 a 890333 v uvedených časových intervalech, mezi uvedenými časy bude umožněn průjezd spojům uvedených linek.

 

Linka 890328

Spojům č. 11, 16, 17 bude umožněn průjezd s obsluhou zastávek bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Linka 890333

Spoji č. 7 nebude umožněn průjezd uvedeným úsekem a bude ze zastávky Lipina,rozc. odkloněn na objízdnou trasu, dále po I/46 Nové Dvorce, Horní Loděnice, Ondrášov – vpravo III/44442 – III/44441 Sedm Dvorů – vlevo II/444 a dále ve své trase směr Domašov n. B.

Zastávky Lipina,Stachov; Šternberk,Těšíkov; Šternberk,Těšíkov,Kyselka rozc.; Hraničné Petrovice,,rest. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Spoji č. 15 nebude umožněn průjezd uvedeným úsekem a bude zkrácený a předčasně ukončený v zastávce Šternberk,Těšíkov, kde se otočí a vyčká na čas odjezdu vratného spoje č. 20, který bude také zkrácený a bude začínat až ze zastávky Šternberk,Těšíkov.

Zastávky Šternberk,Těšíkov,Kyselka rozc.; Hraničné Petrovice,,rest. nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Bezpečné otočení autobusu na místní komunikaci (ke kostelu / bytovce) u zastávky Šternberk,Těšíkov pomůže zajistit pořadatel.

 

Pozn.: Uvedeným úsekem ul. Dvorská, Šternberk jsou vedeny i linky 853913, 854912, 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o., které budou vedeny za výše uvedených podmínek.