Změny ve veřejné dopravě

Sokolský běh republiky ve městě Prostějov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
28. 10. 2023 0:00 - 28. 10. 2023 23:00

Sokolský běh republiky ve městě Prostějov

Z důvodu pořádání sportovní akce „Sokolský běh republiky“ dojde k úplné uzavírce silnice II/150A ul. Vápenice, ul. Sladkovského a dalších místních komunikací na území města Prostějova.

Termín uzavírky: sobota 28. 10. 2023 v čase od 13:30 hod. do 15:30 hod.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780401 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780430, 780431, 780432, 780434, 780436, 780438, 780440 ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice II/150A ul. Vápenice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 780430 (sp. č. 208), 780431 (sp. č. 206, 207), 780432 (sp. č. 205, 280), 780434 (sp. č. 204, 207), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/150 ul. Svatoplukova, ul. Újezd, Petrské nám., ul. Wolkerova, Poděbradovo nám., ul. Palackého, ul. Blahoslavova – okružní křižovatka na Přikrylově nám. – zpět do zastávky Prostějov,Floriánské nám. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Uvedeným úsekem místní komunikace ul. Sladkovského nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 780401 (sp. č. 206), 780436 (sp. č. 205), 780438 (sp. č. 206, 207), 780440 (sp. č. 204, 205, 207, 210), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/150 ul. Svatoplukova, ul. Újezd, Petrské nám., ul. Wolkerova, Poděbradovo nám., ul. Palackého, ul. Blahoslavova – okružní křižovatka na Přikrylově nám. – III/36639 ul. Kostelecká s náhradní obsluhou stávající zastávky Prostějov,Kostelecká a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Sladkovského nebude uvedenými spoji obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Prostějov,Kostelecká.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.