Změny ve veřejné dopravě

Silnice z Dubčan do Slatinic se uzavře

Změna v autobusové dopravě
16. 4. 2018 - 16. 9. 2018

silnice Dubčany - Slatinice, uzavírka

Od 16. dubna do 15. září bude uzavřena silnice vedoucí obcemi Dubčany, Senice na Hané, Náměšť na Hané, Drahanovice a Slatinice. 

Daným úsekem projíždí autobusová linka číslo 890311 Litovel – Slatinice společnosti Arriva Morava. Stavba bude rozdělená na 3 úseky. Práce na jednotlivých úsecích proběhnou ve stejném termínu.

První stavbou je most – propustek na silnici II/449 u obce Dubčany. Druhou stavbou je úsek silnice II/449 od konce obce Senice na Hané po Loučany. Třetí stavbou je úsek Drahanovice, Na Nové až Slatinice. U tohoto úseku bude křižovatka silnic II/449 a II/448 průjezdná pro přímý směr, tedy Olomouc – Konice a obráceně Konice – Olomouc.

Linka 890311 bude vedena po objízdné trase. Ta povede z Litovle až do Dubčan po trase dle licence. V Dubčanech po obsloužení zastávky a otočení se v blízkosti čističky pojede zpět na Odrlice a následně do Senice na Hané.  Ze zastávky Senice na Hané, kulturní dům přes místní část Kout na silnici zemědělského družstva. Po této silnici až do Náměště na Hané (ulice Fučíkova) a dál na zastávku Náměšť na Hané, náměstí. Z Náměště na Hané dle licence do Loučan a dál přes Loučany, Těšetice a Luběnice do Slatinic. Objízdná trasa je obousměrná.  

Zastávka Senice na Hané, kulturní dům bude přemístěna na náhradní zastávku v blízkosti obecního úřadu a prodejny COOP. Zastávka Náměšť na Hané, Biskupství bude přemístěna na náhradní zastávku na objízdné trase v Náměšti na Hané. Zastávka Loučany, Hliníky bude u spojů 3, 4 a 5 nahrazena zastávkou Loučany, čekárna. Zastávky Drahanovice, Na Nové a Drahanovice, železniční stanice budou zrušeny bez náhrady. Spoje 1 a 2 budou mít konečnou / výchozí zastávku Loučany, Hliníky.

Na lince bude platit výlukový jízdní řád.

V termínu 16. dubna až 6. května bude autobusům umožněn průjezd úsekem Senice na Hané  –  Loučany. V tuto dobu bude realizována oprava silnice zemědělského družstva.