Změny ve veřejné dopravě

Silnice mezi Prostějovem a Mořicemi se bude po etapách uzavírat

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 3. 2018 - 30. 9. 2018

silnice Prostějov - Mořice, uzavírka

Od března do září bude probíhat uzavírka důležité komunikace mezi Prostějovem a Mořicemi. Silnice II/443 se bude uzavírat po etapách. 

Změny se dotknou především autobusových linek 780932, 780933 a 780934, ale také 780407, 780408 a 780409. Od 4. března do 30. září 2018 bude v jednotlivých etapách zcela uzavřena komunikace II/433 v úsecích: Prostějov – Výšovice, Výšovice – Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou – Mořice. 

Veřejná linková doprava na změny obratem reaguje vytvořením výlukových jízdních řádů. Změna jízdních řádů linek 780932, 780933 a 780934 však proběhla i ve smyslu návratu ke konceptu z roku 2017, nad klasickými jízdními řády proto byly postaveny výlukové jízdní řády, které počítají s objízdnými trasami uzavřených úseků. 

Prosíme cestující, aby výlukovým jízdním řádům věnovali dostatečnou pozornost, abychom předešli případným zmatkům v přepravě cestujících.

Po dobu trvání uzavírky budou předmětné spoje linek vedeny po objízdných trasách:

Linka 780407 

Objízdná trasa pro spoje ve směru z Prostějova bude vedena následovně – po obsloužení zastávky Prostějov, Lidická odbočí na MK (Šárka), po MK (Dolní), najedou nájezdem na dálnici D46 a dále po dálnici D46, kde sjedou na sjezdu Vranovice-Kelčice. Spoje obslouží zastávku Vranovice-Kelčice, Kelčice, pod mostem a dále budou pokračovat dle licence. Spoje v tomto směru po dobu uzavírky obslouží všechny zastávky dle licence.

Objízdná trasa pro spoje ve směru do Prostějova bude vedena následovně – spoje jedoucí z Dobrochova najedou na dálnici D46 a sjedou na sjezdu Prostějov-střed, dále pojedou po MK (Dolní), MK (Újezd), MK (Svatoplukova) až na konečnou zastávku Prostějov, aut.st. Po dobu uzavírky spoje neobslouží zastávku Prostějov, Brněnská.

Linky 780408 a 780409

Objízdná trasa pro spoje ve směru z Prostějova bude vedena následovně – po obsloužení zastávky Prostějov, Lidická spoje odbočí na MK (Šárka), pojedou po MK (Dolní), najedou nájezdem na dálnici D46 a dále po dálnici D46, kde sjedou na sjezdu Vranovice-Kelčice. Spoje obslouží zastávku Vranovice-Kelčice, Kelčice, pod mostem a dále budou pokračovat po místní komunikaci do Kelčic, kde se otočí a budou pokračovat do zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice. Následně se vrátí do zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice, pod mostem a dále budou pokračovat dle licence.

Po dobu uzavírky spoje neobslouží zastávku Prostějov, Zešov a Vranovice-Kelčice, Kelčice, motorest. Zastávka Prostějov, Zešov bude bez náhrady zrušena; obsluha zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice, motorest bude nahrazena obsluhou zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice, pod mostem.

Objízdná trasa pro spoje ve směru do Prostějova bude vedena následovně – po obsloužení zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice, pod mostem spoje najedou na dálnici D46 a sjedou na sjezdu Prostějov-střed a budou pokračovat po MK (Dolní), MK (Újezd), MK (Svatoplukova) až na konečnou zastávku Prostějov, aut.st. Zastávka Prostějov, Dolní FTL bude obsloužena v opačném směru. 

Po dobu uzavírky spoje neobslouží zastávku Prostějov, Zešov, tato zastávka bude bez náhrady zrušena. Spoje neobslouží zastávku Prostějov, Lidická, tato zastávka bude nahrazena zastávkou Prostějov, Újezd.

Spoje 8, 12, 34 a 26 jedoucí z Dobrochova přes zastávku Vranovice-Kelčice, Kelčice, motorest, dále přes Žešov do Prostějova budou po dobu uzavírky vedeny následujícím způsobem. Po příjezdu spojů z Dobrochova do obce Vranovice-Kelčice, Vranovice se ve středu obce otočí a budou pokračovat do zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice, pod mostem, kterou obslouží jako náhradu zastávky Vranovice-Kelčice, Kelčice, motorest. Spoje budou dále pokračovat nájezdem na dálnici D46 do Prostějova. 

Po dobu uzavírky se objízdná trasa netýká spojů linky 780409 obsluhujících obce Seloutky, Určice a Dětkovice. Tyto spoje nejsou touto uzavírkou dotčeny, jejich trasa ani obsluha zastávek se nemění.

Linka 780932

Spoje č. 6, 9, 10, 11, 13, 29, 32 a 33 a víkendové spoje 203, 207, 213, 215, 202, 210 a 216 neobslouží zastávku Výšovice, pojedou ve směru od Čelčic do Skalky a zpět a dále dle licence.

Spoje č. 13, 29 a 33 a víkendové spoje 207, 205, 215 vedené z Němčic nad Hanou po silnici III/4335, III/43319 do Vrchoslavic, dále I/47 do Mořic budou vedeny dále po objízdné trase po II/433, odkud odbočí na účelovou komunikaci mezi silnicemi II/433 a III/43332 („cyklostezka“) a následně se napojí na komunikaci III/43332 a pokračují do zastávky Vitčice dle licence.

Spoj 3 ze zastávky Výšovice pojede po silnici III/3671 do Bedihoště, po silnici II/367 do Čelčic, po silnici III/36717 do Skalky a dále pokračuje dle licence.

Spoje jedoucí po objízdné trase vedoucí po účelové komunikaci mezi silnicemi II/433 a III/43332 („cyklostezce“) obsluhují zastávku Mořice, křiž. místo zastávky Mořice, sokolovna, dále zastávku Vrchoslavice v opačném směru. Spoje neobslouží zastávku Vrchoslavice, Dlouhá Ves.

Po dobu uzavírky spoje linky 780932 bez náhrady neobslouží zastávku Výšovice (kromě spoje 3), zastávku Vrchoslavice, kostel a Vrchoslavice, Dlouhá Ves. Spoje dále bez náhrady neobslouží zastávku Prostějov, Brněnská.

Linka 780933

Objízdná trasa z Prostějova je vedena přes Určice a je obousměrná.Spoje 13, 17, 19, 21, 25, 27, 33 a 35 ve směru z Prostějova jsou vedeny po objízdné trase: ze zastávky Prostějov, Újezd pojedou po MK (Dolní), MK (Jezdecká), MK (Okružní), MK (Určická), po silnici III/37766 do Určic a dále po účelové komunikaci mezi silnicemi III/37766 a III/4332 u Určic, po silnici III/4332 do Výšovic.

Spoje 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28 ve směru do Prostějova jsou vedeny po objízdné trase vedoucí po silnici III/4332 do Určic, dále účelovou komunikací mezi silnicemi III/37766 a III/4332 u Určic až na silnici III/37766 a dále po MK (Určická), MK (Okružní), MK (Jezdecká), MK (Dolní), MK (Újezd) až na zastávku Prostějov, aut.st.

Objízdná trasa z Němčic nad Hanou je vedena účelovou komunikací mezi silnicemi II/433 a III/43332 („cyklostezka“) a je obousměrná.

Spoje 25, 31, 33, 35, 21, 17 jedou do Němčic nad Hanou dle licence a dále po objízdné trase: ze zastávky Němčice n. Hané, nák. stř. po silnici III/4335, III/43319, I/47 do Mořic a po silnici II/433, kde odbočí na účelovou komunikaci mezi silnicemi II/433 a III/43332 („cyklostezka“) a následně se napojí na komunikaci III/43332 a pokračují do zastávky Vitčice.

Spoje 22, 16, 28, 12 do Vitčic jedou dle licence, dále po objízdné trase: na křižovatce silnice III/43332 a účelové komunikace mezi silnicemi II/433 a III/43332 („cyklostezky“) se na tuto účelovou komunikaci napojí se dále po silnici II/433, odkud pokračují do zastávky Mořice, křiž., odkud jedou po silnici I/47, III/43319 a III/4335 do Němčic nad Hanou.

Spoje 7, 29, 4, 8, 24 neobslouží zastávky Nemčice n.Hanou, Novosady, Výšovice       a Prostějov, Brněnská. Spoje jsou „zrychlené“, ve směru do Prostějova vedou po silnici III/4335, III/43321, III/36719, II/367, v Prostějově po MK (Dolní), MK (Újezd), MK (Svatoplukova) až na zastávku Prostějov ,aut.st. U těchto spojů je zastávka Prostějov,,Brněnská bez náhrady zrušena. Objízdná trasa je obousměrná. 

Spoje 15, 3 jedou pouze po části objízdné trasy – ze zastávky Němčice n. Hanou, nák. stř. po silnici III/4335, III/43319, I/47 do Mořic a dále po silnici II/433 na zastávku Pavlovice u Kojetína.

Spoj 30 dojede na zastávku Výšovice u mostu, odkud pokračuje dále po silnici III/3671 do Bedihoště, dále po silnici II/367 do Prostějova, kde obslouží zastávku Prostějov, Železárny a pokračuje po MK (Dolní), MK (Újezd) až na zastávku Prostějov ,aut. st. Spoj neobslouží zastávku Výšovice.

Spoje neobslouží zastávku Prostějov, Brněnská, tato zastávka bude nahrazena obsluhou zastávky Prostějov, Okružní.

Linka 780934

Objízdná trasa pro spoje ve směru z Prostějova bude vedena následovně – po obsloužení zastávky Prostějov,Újezd pojedou po MK (Dolní), po MK (Jezdecká), MK (Okružní), MK (Určická), po silnici III/37766 a dále účelovou komunikací mezi silnicemi III/37766 a III/4332 u Určic, po silnici III/4332 do Výšovic.

Objízdná trasa pro spoje ve směru do Prostějova bude vedena následovně – do Výšovic jedou spoje dle licence a dále po silnici III/4332 do Určic, dále účelovou komunikací mezi silnicemi III/37766 a III/4332 až na silnici III/37766 a dále po MK (Určická), MK (Okružní), MK (Jezdecká), MK (Dolní), MK (Újezd) až na zastávku Prostějov, aut. st.

Spoje 17 a 27 jsou výjimečné, jedou do zastávky Blahoslavova, lázně dle licence, dále po MK (Palackého), MK (Wolkerova), MK (Dolní), MK (Jezdecká), MK (Okružní), MK (Určická), po silnici III/37766 a dále účelovou komunikací mezi silnicemi III/37766 a III/4332 u Určic, po III/4332 do Výšovic. 

Spoje 14 a 20 jsou výjimečné, jedou do Výšovic dle licence a z Výšovic dále pokračují po objízdné po silnici III/4332 do Určic, dále účelovou komunikací mezi silnicemi III/37766 a III/4332 u Určic až na silnici III/37766 a dále po MK (Určická), MK (Okružní), MK (Jezdecká), MK (Dolní), MK (Wolkerova), MK (Palackého), MK (Blahoslavova), MK (Vápenice), MK (Svatoplukova) až na zastávku Prostějov, aut. st.

Spoje neobslouží zastávku Prostějov, Brněnská, zastávka bude nahrazena obsluhou zastávky Prostějov, Okružní. Soje bez náhrady neobslouží také zastávku Žešov, střed.