Změny ve veřejné dopravě

Sazka Tour 2022

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 8. 2022 0:00 - 7. 8. 2022 23:00

Sazka Tour 2022

Z důvodu pořádání cyklistického závodu Sazka Tour 2022 dojde k úplné uzavírce ul. Dukelská v Uničově a úplné uzavírce ul. Čechova, Radniční, Horní náměstí, Dvorská, Partyzánská, ČSA, Světlov, Na Valech, Svatoplukova, Puškinova, Olomoucká, III/44429 ul. Hvězdné údolí, III/44423 ul. Opavská, ul. Sadová ve Šternberku.

Termín uzavírky: ve dnech 4. 8. 2022 (6:00 – 13:00 hod.) a 7. 8. 2022 (7:00 – 19:00 hod.)

Uzavřenými úseky jsou vedena linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890313 dopravce ARRIVA autobusy; 890323, 890326, 890328, 890331, 890333, 890336, 890921, 890922 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Sportovní akce je rozložena do dvou termínů:

4. 8. 2022 (6:00 – 13:00) Uničov úplná uzavírka ul. Dukelská – včetně BUS

7. 8. 2022 (7:00 – 19:00) Šternberk úplná uzavírka ul. Čechova, Radniční, Horní náměstí, Dvorská, Partyzánská, ČSA, Světlov, Na Valech, Svatoplukova, Puškinova, Olomoucká, III/44429 ul. Hvězdné údolí, III/44423 ul. Opavská, ul. Sadová – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 4. 8. 2022 (6:00 – 13:00) Uničov úplná uzavírka ul. Dukelská – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890323

Spoje č. 6, 12 budou vedeny po silnici II/444 ul. Mohelnická a dále jednosměrnou objízdnou trasou – ul. Mohelnická – ul. J. z Poděbrad do zastávky Uničov,aut.st. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 890326

Spoj č. 7 bude veden ze zastávky Uničov,aut.st. po ul. J. z Poděbrad a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/446 ul. Hrdinů – ul. Staškova a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 9 bude veden z náhradní zastávky Uničov,aut.st. jednosměrnou objízdnou trasou ul. J. z Poděbrad – II/446 ul. Hrdinů – II/449 ul. Litoveská – ul. Nemocniční a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl. Pionýrů nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,aut.st.

Spoj č. 10 bude ukončen v zastávce Uničov,Bezručovo nám.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 11 bude veden ze zastávky Uničov,poliklinika jednosměrnou objízdnou trasou po II/449 ul. Litovelská – II/446 ul. Hrdinů a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 20 bude předčasně ukončen v zastávce Uničov,Bezručovo nám.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 890336

Spoj č. 4 bude veden ze zastávky Uničov,Benkov,rest. po silnicích III/4494 – III/44415 – II/444 – Uničov ul. Mohelnická a dále jednosměrnou objízdnou trasou ul. Mohelnická – II/446 ul. Hrdinů – II/449 ul. Litovelská – ul. Nemocniční a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,sídl.Moravské nám. nebude obsluhována bez náhrady.

Linka 890922

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Uničov,poliklinika po ul. Nemocniční a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/449 ul. Litovelská  – II/446 ul. Hrdinů – ul. J. z Poděbrad do náhradní zastávky Uničov aut.st.

Zastávka Uničov,sídl. Pionýrů nebude obsluhována s náhradou v zastávce Uničov,aut.st.

Spoje č. 10, 14 budou začínat / končit v zastávce Uničov,poliklinika.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována bez náhrady.

Spoje č. 5, 7, 11 budou začínat až v zastávce Uničov,poliklinika.

Zastávky Uničov,sídl.Pionýrů; Uničov,sídl.Moravské nám.; Uničov,Dukelská nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 13 bude veden ze zastávky Uničov,poliklinika jednosměrnou objízdnou trasou po II/449 ul. Litovelská – II/446 ul. Hrdinů a dále dle své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Uničov,Dukelská nebude obsluhována bez náhrady.


V termínu 7. 8. 2022 (7:00 – 19:00) Šternberk úplná uzavírka ul. Čechova, Radniční, Horní náměstí, Opavská – včetně BUS

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (890313, 890328, 890331, 890333, 890921), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ul. Dvorská – III/44429 ul. Hvězdné údolí – II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde náhradou obslouží stávající zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Šternberka.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách, případně po výše uvedené objízdné trase směr zastávka Šternberk,Dvorská.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

 

Mimo výše uvedené bude upraveno trasování spojů vybraných linek:

Linka 890313

Spoje č. 5, 18, 6, 12 budou předčasně ukončeny, případně budou začínat ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

Linka 890331

Spoje č. 11, 18, 19, 24, 25, 41, 49 budou mimořádně obsluhovat i zastávku Šternberk,Masarykova.

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 5 – 7 min.

 

V termínu 7. 8. 2022 od 13:45 do 15:00 hod. – úplná uzavírka ul. Horní náměstí, Radniční, Čechova, Opavská, III/44423 ul. Sadová, Opavská, Dvorská, III/44429 ul. Hvězdné údolí – včetně BUS

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase II/445 okružní křižovatka mimo ul. Dvorská, III/44429 ul. Hvězdné údolí – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská, kde náhradou obslouží stávající zastávku Šternberk,nem. a dále ve stávajících trasách směr Lipina nebo Domašov u Šternberka.

Spoje, které pokračují zpět do centra Šternberku budou vedeny ze zastávky Šternberk,nem. dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská a dále ve svých trasách.

Zastávka Šternberk,Opavská MěÚ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Sadová nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Šternberk,Svatoplukova nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,nem.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

Linka 890313

Spoj č. 9 bude vedený ze zastávky Šternberk,aut.st.Šternberk,nem. – dále po I/46 ul. Jívavská s odbočením na ul. Puškinova – ul. Palackého – okolo PENNY Marketu zpět na I/46 ul. Jívavská – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – mimo zastávku Šternberk,Dvorská – ul. Masarykova do stávající zastávky Šternberk,Masarykova.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova.

Linka 890328

v tomto čase nejsou uvedeným úsekem vedeny žádné spoje.

Linka 890331

Spoj č. 28 bude vedený jednosměrnou objízdnou trasou po I/46 ul. Jívavská – I/46 okružní křižovatka – ul. Olomoucká – ul. Krampolova – mimo zastávku Šternberk,Dvorská – ul. Masarykova do stávající zastávky Šternberk,Masarykova a dále ve své trase směr aut. st.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude tímto spojem obsloužena.

Linka 890333

Spoj č.15 bude začínat náhradou ze stávající zastávky Šternberk,Masarykova s odjezdem v 15:02 hod. směr aut. st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Šternberk,Dvorská nebude tímto spojem obsloužena s náhradou ve stávající zastávce Šternberk,Masarykova (směr aut. st.).


Uvedeným úsekem ul. Dvorská ve Šternberku je vedena i linka 854921 (spoj č. 253) dopravce Transdev Morava s. r. o., který bude trasován dle výše uvedených podmínek.