Změny ve veřejné dopravě

Rekonstrukce průtahu v Určicích 

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2022 0:00 - 29. 9. 2022 23:00

Rekonstrukce průtahu v Určicích 

Z důvodu pokračujících stavebních prací na průtahu obcí dojde k úplné uzavírce silnic III/37766, III/4332 a III/37762 a částečné uzavírce silnice III/37762 v obci Určice.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2022 do 21. 9. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780409, 780410 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

1. 7. 2022 – 31. 8. 2022  4. 9. 2022 úplná uzavírka III/37762, III/37766 a III/4332 – včetně BUS

1. 9. 2022 5. 9. 2022 21. 9. 2022 29. 9. 2022 úplná uzavírka III/37762 – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022  4. 9. 2022 úplná uzavírka III/37762, III/37766 a III/4332 – včetně BUS

Uvedenými úseky silnic nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780409

Spoj č. 6 bude veden z Dětkovic po silnici III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou – místní komunikace za hřištěm s obsluhou náhradní zastávky Určice,hřbitov –  III/4332 – místní komunikace za Hospodářským družstvem – III/37766  a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 8, 12 budou vedeny z Dětkovic po III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou – III/4332 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov, po její obsluze po místních komunikacích do náhradní zastávky Určice,pošta a dále směr Seloutky dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 7, 21, 23, 58 budou po obsluze náhradní zastávky Určice,pošta vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po místních komunikacích do náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/4332 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou a dále směr Dětkovice dle platného jízdního řádu.

Zastávka Určice,pošta (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna  před budovu bývalé pošty č. p. 311 k náhradnímu označníku, v opačném směru do zálivu naproti RD č. p. 134 k náhradnímu označníku.

Zastávka Určice,hřbitov (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na místní komunikaci za hřištěm na chodník před RD č. p. 258 k náhradnímu označníku, v opačném směru na odstavnou plochu pro kontejnery před RD č. p. 229 k náhradnímu označníku.

 

Linka 780410

Spoje ze Seloutek budou po obsluze náhradní zastávky Určice,pošta vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po místních komunikacích do náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/4332 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou a dále směr Dětkovice dle platného jízdního řádu. Po obsluze jednotlivých zastávek v Dětkovicích budou vedeny zpět po stejné trase s opětovnou obsluhou náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/37762 – ul. Školní s obsluhou náhradní zastávky Určice,has.zbroj. a dále směr Alojzov dle platného jízdního řádu.

Spoje z Alojzova budou vedeny z III/37772 jednosměrnou objízdnou trasou po zpevněné místní komunikaci do náhradní zastávky Určice,has.zbroj. – ul. Školní – III/37762 – místní komunikace za hřištěm do náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/4332 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou a dále směr Dětkovice dle platného jízdního řádu. Po obsluze jednotlivých zastávek v Dětkovicích budou vedeny zpět po stejné trase s opětovnou obsluhou náhradní zastávky Určice,hřbitov, po místních komunikacích do náhradní zastávky Určice,pošta a dále směr Seloutky dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 6, 17 budou vedeny od Alojzova obousměrnou objízdnou trasou po zpevněné místní komunikaci do náhradní zastávky Určice,has.zbroj. – ul. Školní – III/37762 – místní komunikace za hřištěm s obsluhou náhradní zastávky Určice,hřbitov – III/4332 – místní komunikace za Hospodářským družstvem – III/37766 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 21 bude po obsluze náhradní zastávky Určice,pošta veden jednosměrnou objízdnou trasou po místních komunikacích do náhradní zastávky Určice,hřbitov, po její obsluze zpět po místních komunikacích  na ul. Školní do náhradní zastávky Určice,has.zbroj. a dále směr Alojzov dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 211 bude po obsluze náhradní zastávky Určice,pošta veden jednosměrnou objízdnou trasou po místních komunikacích do náhradní zastávky Určice,hřbitov.

Spoj č. 313 bude veden od Prostějova po silnici III/37766 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci za Hospodářským družstvem – III/4332 do náhradní zastávky Určice,hřbitov.

 

Zastávka Určice,pošta (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna před budovu bývalé pošty č. p. 311 k náhradnímu označníku, v opačném směru do zálivu naproti RD č. p. 134 k náhradnímu označníku.

Zastávka Určice,hřbitov (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na místní komunikaci za hřištěm na chodník před RD č. p. 258 k náhradnímu označníku, v opačném směru na odstavnou plochu pro kontejnery před RD č. p. 229 k náhradnímu označníku

Zastávka Určice,has.zbroj. (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na ul. Školní před RD č. p. 416 k náhradnímu označníku, v opačném směru do zálivu před RD č. p. 500 k náhradnímu označníku.


V termínu 1. 9. 2022 5. 9. 202221. 9. 2022 29. 9. 2022 úplná uzavírka III/37762 – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/37762 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoj č. 6 bude veden z Dětkovic ve své trase po III/37762 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po místní komunikaci za fotovoltaickou elektrárnou – III/4332 do zastávky Určice,hřbitov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 7, 8, 12, 21, 23, 25 budou vedeny ze zastávky Určice,hřbitov obousměrnou objízdnou trasou III/4332 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou – III/37762 a dále ve svých trasách směr Dětkovice dle platného jízdního řádu.

Všechny zastávky již budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Linka 780410

Dotčené spoje budou vedeny ze zastávky Určice,hřbitov obousměrnou objízdnou trasou III/4332 – místní komunikace za fotovoltaickou elektrárnou – III/37762 a dále ve svých trasách směr Dětkovice dle platného jízdního řádu. Po obsluze jednotlivých zastávek v Dětkovicích budou vedeny zpět po stejné trase do zastávky Určice,hřbitov a dále ve svých trasách směr Alojzov dle platného jízdního řádu.

Všechny zastávky již budou obslouženy v původních polohách bez omezení.