Změny ve veřejné dopravě

Rekonstrukce autobusových zastávek v Mohelnici, Řepové a Podolí

Změna v autobusové dopravě
12. 4. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:00

Rekonstrukce autobusových zastávek v Mohelnici, Řepové a Podolí

Z důvodu staveních prací na rekonstrukcích prostorů autobusových zastávek a výstavbě nových autobusových zastávek dojde k částečným uzavírkám a přemístění zastávek na silnicích II/664 ul. Olomoucká, III/4446 ul. Zábřežská, ul. Vodní, ul. Komenského v Mohelnici; na silnici III/03537 v obci Podolí a silnicích III/31522, III/31521 v obci Řepová.

Termín uzavírky: od 12.4. do 31.8.2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932246, 932289, 933242, 933243, 933244, 933245, 933246, 933248, 933249, 933251, 933253 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Rekonstrukce stávajících zastávek, případně výstavba nových zastávek bude probíhat vždy za částečných uzavírek, kdy uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

 

Při rekonstrukci stávajících zastávek dojde k jejich přemístění k náhradním označníkům, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujících:

Zastávka Mohelnice,obch.akademie (směr silnice II/444 – obchvat) bude přemístěna o cca 30 m vpřed ve směru jízdy – realizace stavby od 12.4.2021.

Zastávka Mohelnice,Řepová,rozc.Mírov (v obou směrech na silnici III/31522) bude přemístěna cca o 30 m vždy ve směru na Květín.

Zastávka Mohelnice,Podolí,dol.konec (směr silnice I/35) bude přemístěna cca o 30 m zpět ve směru jízdy na nově vybudovaný chodník.

 

Na silnici III/4446 ul. Zábřežská a místní komunikaci ul. Komenského v Mohelnici budou na základě požadavku MěÚ Mohelnice vybudovány nové autobusové zastávky.

 

Termíny rekonstrukcí jednotlivých stávajících zastávek budou upřesněny zhotovitelem.