Změny ve veřejné dopravě

Rallye Jeseníky ovlivní dopravu přes Šternberk

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
19. 9. 2014 - 20. 9. 2014

silnice Hr.Petrovice-Bělkovické, údolí Těšíkov-Stachov

Ve dnech 19. a 20. září 2014 se ve Šternberku a jeho okolí bude konat Rally Jeseníky 2014. Rychlostní zkoušky (omezující provoz VLD) tohoto motoristického podniku se pojedou na silnicích v okolí Šternberka.

Pro zajištění bezpečnosti na trati závodu bude nutné uzavřít Dvorskou ulici, centrum města a některé úseky silnic (Hr.Petrovice-Bělkovické údolí-Těšíkov-Stachov), po kterých vede trasa pravidelných autobusových linek.

V době úplné uzavírky Dvorské ulice od pátku 19. září od 8 hodin do soboty 20. září do 21 hodin nebudou obslouženy zastávky Šternberk, Svatoplukova, Šternberk, Sadová, Šternberk, poliklinika a Šternberk, nemocnice.

Zastávka Šternberk, Dvorská bude nahrazena zastávkou Šternberk, Masarykova (náhradní zastávka na ulici Uničovská).

Zastávka Šternberk, Svatoplukova bude na linkách 890716, 890788 a 890797 nahrazena zastávkou Šternberk, nemocnice.

Zastávka Šternberk, nemocnice bude ve výše stanovené době obsluhována pouze linkou 890716 Olomouc-Moravský Beroun-Opava, linkou 890788 Šternberk-Jívová-Domašov nad Bystřicí a linkou 890797 Šternberk-Domašov nad Bystřicí-Město Libavá.

Na základě itineráře předloženého pořadatelem závodů budou v sobotu 20. září 2014 od 7do 18 hodin v době konání vlastního závodu – rychlostní zkoušky (RZ) upraveny následující linky a spoje:

Po trase RZ 1, 5 Hraničné Petrovice-Bělkovické údolí-Těšíkov-Stachov projíždí linky 890788 Šternberk-Jívová-Domašov nad Bystřicí a 890797 Šternberk-Domašov nad Bystřicí-Norberčany. Na základě předloženého itineráře a z toho vycházejících časů uzavírek pro RZ 1, 5 7:04 – 10:04, 11:17 – 14:17 bude nutno upravit trasování autobusů.

Přehled autobusových spojů v daném úseku

H.Petrovice,rest. 7:04 Lipina,Stachov 7:19 – BUS 890797/328 projede bez omezení

H.Petrovice,rest. 7:05 Domašov u Štbk 7:30 – BUS 890788/306 projede bez omezení

Lipina,Stachov 10:52 H.Petrovice,rest. 11:05 – BUS 890797/319 projede bez omezení

Domašov u Štbk 1 2:43 Jívová,nám. 12:55 – BUS 890788/315 pojede přes Bělkovice – Lašťany (Dolany, Vésku), neobslouží zastávky v Domašově u Šternberka, Bělkovické Údolí a Jívová č.126

H.Petrovice,rest. 13:40 Domašov u Štbk 14:04 – BUS 890788/314 pojede do Štbk po přejezdu posledního soutěžícího

Skutečné časy – zpoždění spojů bude závislé na počtu závodníků pokračujících v následujících RZ.