Změny ve veřejné dopravě

Rally Kroměříž 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
23. 9. 2023 0:00 - 23. 9. 2023 23:00

Rally Kroměříž 2023

Z důvodu pořádání automobilových závodů dojde k úplné uzavírce silnice III/43330 v Dřínově na území Zlínského kraje.

Termín uzavírky: od 22. 9. 2023 do 23. 9. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny následovně:

Spoj č. 201 bude mimořádně ukončen v zastávce Pavlovice u Kojetína.

Spoj č. 204 bude mimořádně začínat v zastávce Pavlovice u Kojetína,Unčice a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 205 bude mimořádně ukončen v zastávce Srbce,rozc.

Spoj č. 207 bude mimořádně ukončen v zastávce Pavlovice u Kojetína,Unčice.

Spoj č. 208 manipulačně přejede do zastávky Srbce,rozc., vyčká na čas odjezdu ze zastávky a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Dřínov nebude těmito spoji obsluhována bez náhrady.