Změny ve veřejné dopravě

Ptenský Dvorek, uzavírka mostů

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 7. 2018 - 31. 7. 2018

Ptenský Dvorek, uzavírka mostů

Z důvodu havarijního stavu mostů 37356-3 na silnici III/37356 v Ptenském Dvorku (směr Suchdol) a mostů 37349-12 a 37349-9 na silnici III/37349 v Ptenském Dvorku (směr Růžov a Stražisko) dochází od 6.7.2018 z rozhodnutí Správy silnic Olomouckého kraje ke změně tonáže projíždějících vozidel, která se týká i autobusů. Z tohoto důvodu je autobusům průjezd přes mosty zakázán.

 

Dotčené linky: 780435, 780436 a 780437 dopravce ARRIVA MORAVA

Objízdné trasy:

Linka 780435 Ptení-Protivanov-Horní Štěpánov:
Pouze spoj 1 bude veden objízdnou trasou a to ze zastávky Ptení přes obce Holubice, Seč, Hrochov a Jednov přímo na zastávku Suchdol,točna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu v Ptenském Dvorku nebudou obsluhovány zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest a Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř. Odjezd spoje 1 ze zastávky Ptení bude posunut na 4:45.

Linka 780436 Prostějov-Ptení-Horní Štěpánov:
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Ptení přes obce Holubice, Seč, Hrochov a Jednov přímo na zastávku Suchdol,točna a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu v Ptenském Dvorku nebudou obsluhovány zastávky Ptení,Ptenský Dvorek,rest a Ptení,Ptenský Dvorek,rekr.stř. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje 4, 10 nebudou obsluhovat zastávky Suchdol, ZŠ a Suchdol, točna. Spoje jedoucí po objízdné trase budou na příjezdu opožděny o cca 10 minut! 

Linka 780437 Prostějov-Ptení-Konice:
objízdná trasa dotčených spojů bude vedena ze zastávky Ptení přes obce Zdětín, Hluchov a Růžov přímo na zastávku Stražisko a dále dle JŘ. V době trvání uzavírky mostu v Ptenském Dvorku nebude obsluhována zastávka Ptení,Ptenský Dvorek,rest. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje jedoucí po objízdné trase budou na příjezdu opožděny o cca 10 minut!