Změny ve veřejné dopravě

Provoz tramvají v centru Olomouce se mění

Změna v městské hromadné dopravě
15. 3. 2020 - 31. 12. 2020

Tramvajové linky v Olomouci

V rámci realizace protipovodňových opatření bude prováděna rekonstrukce mostu přes řeku Moravu v ulici Masarykova. Stavební práce budou probíhat od března 2020 až do poloviny roku 2022. Během tohoto období bude probíhat i oprava tramvajové trati v ul. 8. května. Z důvodu postupně se měnících uzavírek bude docházet k několika změnám jízdních řádů, trasování linek a změnám v obsluze zastávek.

Od neděle 15. března bude pokračovat výluka tramvajového provozu v úseku Hlavní nádraží – Nám. Republiky – Palackého/Náměstí Hrdinů, navíc bude probíhat i oprava tramvajové trati v ul. 8 května. Dojde ke změně jízdních řádů tramvajových linek, ke změně trasy náhradní autobusové dopravy a ke změně objízdných tras nočních linek číslo 50 a 52.

Tramvajový provoz

Tramvajová linka č. 1 – bude v provozu pouze v pracovní dny a vedena bude ve své trase dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.

Tramvajová linka č. 3 – bude vedena ze zastávky Trnkova pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a zpět. Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na jednotlivých zastávkách

Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a Třídu Kosmonautů dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Tramvajové linky č. 5, 7 a U – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách.

Náhradní autobusová doprava

Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X, které budou vedeny po následující trase dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách:
Hlavní nádraží – u autobusového označníku C
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – u přenosného označníku v ul. 1. máje

Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Žižkovo nám. bude linka X vedena obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – Žižkovo nám.

Náměstí Republiky – u přenosného označníku v ul. 1. máje
U Dómu – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – u autobusového označníku F

Linkou nebudou obsluhovány zastávky Fibichova, U Bystřičky a U Sv. Mořice.

Cestujícím bude umožněn vzájemný přestup na zastávce Hlavní nádraží a přestup mezi tramvajemi na Tržnici a u Okresního soudu.

Autobusový provoz

Linka č. 11
Spoje na konečnou zastávku Ladova budou vedeny ze zastávky Hlavní nádraží (označník G) na zastávku 17. listopadu po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.
Spoje ze zastávky Na Střelnici budou vedeny ze zastávky 17. listopadu na zastávku Hlavní nádraží (označník D) po objízdné trase ulicemi 17. listopadu – Husova – Pasteurova – Jeremenkova – tř. Kosmonautů – komunikace kolem RCO – otočení na kruhovém objezdu – Jeremenkova.

Linka č. 13
V pracovních dnech bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a 17. listopadu obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.
Ve dnech pracovního klidu bude vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a U Teplárny obousměrně ulicemi Jeremenkova – tř. Kosmonautů – Vejdovského – Tovární – Holická. Zastávka Vejdovského směr Hlavní nádraží bude nahrazena stejnojmennou zastávkou pro linku č. 19. Linka bude obsluhovat zastávku Kosmonautů směr Šlechtitelů. Zastávky Envelopa a 17. listopadu nebudou ve dnech pracovního klidu obsluhovány.

Linky č. 50 a 52
Budou vedeny mezi zastávkami Hlavní nádraží a  Náměstí Hrdinů / Palackého po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Komenského – Dobrovského – Studentská – Legionářská – tř. Svobody / Palackého.
Na objízdné trase budou obsluhovány zastávky Komenského a DPMO (pouze ve směru Palackého).
Zastávky U Bystřičky, Žižkovo nám., U Dómu, Nám. Republiky a U Sv. Mořice nebudou těmito linkami obsluhovány.

Linky budou provozovány dle výlukových jízdních řádů.