Změny ve veřejné dopravě

Přerušení tramvajového provozu v ulici Denisova, Olomouc

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v městské hromadné dopravě
1. 6. 2018 - 1. 6. 2018

Olomouc, Denisova ul., přerušení provozu - linky č. 2,3 a 4

Vážení cestující,

v pátek 1. 6. 2018 od 21.00 hod. se bude v Olomouci konat „Historický průvod ke cti sv. Pavlíny – patronky města“. Průvod bude vycházet z Horního náměstí a bude veden po trase Dolní náměstí – Panská – Žerotínovo náměstí – Univerzitní – Denisova – Ostružnická – Horní náměstí – Opletalova ke kostelu sv. Mořice, kde bude ukončen.

Při průchodu ulicí Denisova (cca ve 21.15 hod.) bude na nezbytně nutnou dobu v daném místě v obou směrech pozastaven veškerý provoz.