Změny ve veřejné dopravě

Přemístění zastávky v místní části Olomouc, Lošov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Přemístění zastávky v místní části Olomouc, Lošov

Z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici III/4432 v místní části Olomouc, Lošov v prostoru u zastávky Olomouc,Lošov,Svolinského (pouze směr Velká Bystřice) dojde k jejímu přemístění.

Termín uzavírky: od 12. 4. do 16. 4. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 891342 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V důsledku stavebních prací bude (pouze spoji č. 20 zmíněné linky 891342) znemožněna obsluha autobusové zastávky Olomouc,Lošov,Svolinského (směr Velká Bystřice), náhradou bude uvedený spoj obsluhovat stávající autobusovou zastávku MHD Olomouc,Lošov, která se nachází cca o 650 m zpět.

V opačném směru bude tato zastávka obsluhována bez omezení.