Změny ve veřejné dopravě

Přemístění autobusové zastávky v obci Laškov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 6. 2022 0:00 - 17. 7. 2022 23:00

Přemístění autobusové zastávky v obci Laškov

Z důvodu rekonstrukce povrchů komunikace po přechozím budování kanalizační sítě dojde k přemístění zastávky v obci Laškov.

Termín přemístění: od 6. 6. 2022 do 17. 7. 1. 7. 2022 (zkrácení termínu)

Obsluhující linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780440 780441 a 780442 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V uvedeném termínu dojde k omezení obslužnosti zastávky Laškov,čekárna pro oba směry včetně možnosti otáčení na přilehlé autobusové točně. Zastávka bude přemístěna o cca 160 m dále do prostoru parkoviště před obecním úřadem a vedle RD č. p. 13 k náhradním označníkům, kde bude umožněno i náhradní otáčení autobusů zajišťujících spoje zmíněných linek.

 

Náhradní zastávka bude obsluhována následovně:

  • umístěná na parkovišti před obecním úřadem bude obsluhována linkami 780441, 780442 obousměrně a linkami 780439 a 780440 pouze ve směru na Lutín, Olomouc a Prostějov
  • umístěná na protilehlé straně před RD č. p. 13 bude obsluhována linkami 780439 a 780440 pouze ve směru na Konici a Kladky