Změny ve veřejné dopravě

Přemístění autobusové zastávky Ryžoviště,nám.

Změna v autobusové dopravě
1. 7. 2022 0:00 - 13. 9. 2022 23:00

Přemístění autobusové zastávky Ryžoviště,nám.

Z důvodu úplné uzavírky silnice III/4401 dojde k přemístění autobusové zastávky v obci Ryžoviště na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 1. 7. 2022 do 13. 9. 2022

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Spojům zmíněné linky nebude umožněno obsloužit zastávku Ryžoviště,nám. v původní poloze, ale budou vedeny po silnici II/440 do náhradní zastávky Ryžoviště,nám., po její obsluze budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Ryžoviště,nám. (v obou směrech) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici II/440 ul. nám. Míru před dům č. p. 334, k náhradním označníkům.