Změny ve veřejné dopravě

Přemístění autobusové stanice v Šumperku

Změna v autobusové dopravě
13. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Přemístění autobusové stanice v Šumperku

Z důvodu přechodu na III. etapu v rámci akce „Přestupní terminál Šumperk“ dojde k částečnému i úplnému omezení provozu na silnici I/11 ul. Jesenická v Šumperku a přemístění autobusové stanice Šumperk do ulice Fialova.

Termín uzavírky: od 13.1. 2020 do 30.12.2020

Uzavírkami budou dotčeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930122, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206, 930207, 930209, 930210, 930212, 930214, 930215, 930216, 930218, 930219, 930220, 930222, 930229, 930246, 930279, 930280, 931203, 931207, 932207, 932217, 932246, 933246, 950122, 950157, 935232, 935234, 935235 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Od uvedeného data nebude umožněn průjezd a obsluha zmíněné autobusové stanice Šumperk spojům dotčených linek, které budou přeloženy do náhradních prostor autobusové stanice v ul. Fialova.

Na uvedené ulici bude zavedený jednosměrný provoz ve směru od křiž. s ul. Jeremenkova po křiž. s ul. Dr. E. Beneše. V prostoru náhradní autobusové stanice bude zřízeno sedm odjezdových stání s částečným využitím i ul. Jeremenkova, kde budou zřízeny celkem čtyři výstupní autobusové zastávky.

 

Příjezdy a výjezdy z náhradní autobusové stanice budou realizovány různými objízdnými trasami následovně:

Směr od Rapotína a Vikýřovic – ze silnice I/11 ul. Jesenická – silnice II/446 ul. Lidická – ul. Jeremenkova na výstupní zastávku.

Směr na Rapotín a Vikýřovice – z ul. Fialova – ul. Dr. E. Beneše – ul. M. R. Štefánika – silnice I/11 ul. Jesenická a dále ve svých trasách.

 

Směr z Nového Malína – ul. Uničovská – přes silnici I/11 ul. Jesenická – ul. M. R. Štefánika – ul. Dr. E. Beneše – Masarykovo nám. – ul. Jeremenkova na výstupní zastávku.

Směr na Nový Malín – ul. Fialova – ul. Dr. E. Beneše – ul. M. R. Štefánika – přes silnici I/11 ul. Jesenická – ul. Uničovská a dále ve svých trasách.

 

Směr od Dolních Studének – po silnici III/3703 ul. Žerotínova – přes silnici I/11 ul. Jesenická – silnici III/36916 ul. Žerotínova – okružní křižovatku – ul. Dr. E. Beneše – Masarykovo nám. – ul. Jeremenkova na výstupní zastávku.

Směr na Dolní Studénky – z ul. Fialova – ul. Dr. E. Beneše – okružní křižovatky – silnicí III/36916 ul. Žerotínova – přes silnici I/11 ul. Jesenická – silnicí III/3703 ul. Žerotínova a dále ve svých trasách.

 

Směr od zastávky Šumperk,Mototechna (případně od Bludova, Hrabenova, Bratrušova) – po silnici III/36916 ul. Žerotínova – okružní křižovatka – ul. Dr. E. Beneše – Masarykovo nám. – ul. Jeremenkova na výstupní zastávku.

Směr do zastávky Šumperk,Mototechna (případně do Bludova, Hrabenova, Bratrušova) – z ul. Fialova – ul. Dr. E. Beneše – okružní křižovatky – silnici III/36916 ul. Žerotínova a dále ve svých trasách.


Linky MHD Šumperk č. 935232 a 935234 budou převedeny do přednádražního prostoru ČD v blízkosti zastávky Šumperk,Jesenická,žel.st.

Linky VLD 930122 a 950122 budou ve směru Jeseník po obsloužení zastávky Šumperk,aut.st. (stanoviště č. 5) obsluhovat také zastávku Šumperk,Jesenická,žel.st. kvůli přestupům od vlakových spojů, na uvedené linky bude vytvořený výlukový jízdní řád.

 

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnými trasami může docházet ke zpoždění cca 5 – 10 min.

Další provozní podmínky a dopravní značení v prostoru náhradní autobusové stanice na ul. Fialova budou v gesci správce ČSAD Ostrava a.s.