Změny ve veřejné dopravě

Pouť na Svatý Kopeček omezí dopravu

Změna v městské hromadné dopravě
18. 8. 2017 - 18. 8. 2017

MHD v Olomouci

V pátek 18. srpna omezí dopravu v Olomouci pouť na Svatý Kopeček, která bude součástí 6. celostátního setkání křesťanské mládeže.

Odchod účastníků bude probíhat z ulice Na Bystřičce ve dvou fázích. 

Ve 13.30 hodin bude z ulice Na Bystřičce odcházet 1. skupina o předpokládaném celkovém počtu cca 2 500 lidí. 

V 15.00 hodin bude odcházet z ulice Na Bystřičce 2. skupina složená ze tří proudů (od Korunní pevnůstky, Horního náměstí a ul. Pekární) o předpokládaném celkovém počtu cca 4 500 lidí. 
 
Trasa pouti bude vedena z Korunní pevnůstky a Horního náměstí po cyklostezce ulicemi 17. listopadu, tř. Kosmonautů a dále ulicemi Kavaleristů, Na Bystřičce, přechodem přes Masarykovu třídu do ulice Zeyerova, přechodem přes Jeremenkovu ulici do ulice U Ambulatoria, přechodem přes Divišovu do ulice  Bystrovanská, Libušina, Bendlova, Jana Koziny, Na Zákopě, Selské náměstí, po cyklostezce do Samotišek a dále po křížové cestě na Svatý Kopeček ke katedrále. Zpáteční cesta bude vedena po shodné trase s předpokládaným odchodem od katedrály v cca 21.30 hod.

Na komunikacích 17. listopadu, Masarykova třída, Jeremenkova, Divišova, Selské náměstí bude docházet ke křížení tras účastníků a linek MHD. Při průjezdu uvedenými místy může být na nezbytně nutnou dobu pozastaven provoz MHD a může docházet ke zpožďování spojů.

Lze očekávat, že část účastníků pouti použije pro zpáteční cestu autobusovou linku číslo 11. Z tohoto důvodu bude spoj linky s odjezdem ve 21.53 hodin ze zastávky Svatý Kopeček, ZOO podle aktuální možnosti autobusového provozu posílen.