Změny ve veřejné dopravě

Pokračování výstavby průtahu města Přerova

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
30. 4. 2022 0:00 - 31. 10. 2022 23:00

Pokračování výstavby průtahu města Přerova

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě průtahu města Přerova dojde k částečné uzavírce silnice III/04721 ulice Tovární, úplné uzavírce křižovatky ulic Kramářova a Tovární na silnici III/04721 a částečné a úplné uzavírce silnic I/55 ulice Velké Novosady x II/434 ulice Komenského x II/436 ulice Kojetínská v Přerově.

Termín uzavírky: od 30. 4. 2022 do 31. 10. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920515, 920516, 920518, 920522, 920523, 920930, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 920501, 920502, 920503, 920940, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ:

V novém termínu dne 8. 10. 2022 proběhne další část pokládky živičných vrstev na silnici III/04721 ul. Tovární, která výrazně omezí příjezdy i odjezdy spojů zmíněných linek do i z prostoru současného AS Přerov, více informací naleznete zde.


V termínu od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022 navazuje na probíhající stavební práce další etapa – ETAPA 4B

 

Částečná uzavírka silnice III/04721 ul. Tovární (včetně úseku okolo OD Albert Hypermarket) a úplná uzavírka silnice III/04721 v místě křižovatky ulic Kramářova a Tovární

Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po zrekonstruované vozovce a nově vybudované komunikaci průtahu (bývalým areálem JUTY), kde silniční provoz bude obousměrně svedený do poloviny vozovky odlehlé od prostoru AS a upraven přechodným dopravním značením.

 

Současně nebude umožněn spojům zmíněných linek průjezd křižovatkou ulic Kramářova x Tovární na silnici III/04721, která je v současné době značně využívána k vjezdu do prostoru AS Přerov, případně pokračováním jízdy dále do ul. Husova.

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Kozlovice / Želatovice / Horní Moštěnice (920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 920502, 920503, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.) budou ze silnice III/04721 ul. Tovární využívat obousměrně současný výjezd z AS Přerov (přilehlý k OD Albert Hypermarket).

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Předmostí / Prosenice (780403 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.) budou vedeny v závislosti na vývoji dopravní situace buď obousměrně přes nově vybudovanou komunikaci průtahu, nebo jednosměrně z AS Přerov přes nově vybudovanou komunikaci průtahu a na AS Přerov ve stávající trase z I/55 ul. Velké Novosady – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – AS Přerov.

 

Spoje zmíněných linek přijíždějící ze směrů Troubky / Bochoř (780404 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920501, 920940 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.) budou ze silnice III/04721 ul. Husova využívat obousměrně současný vjezd na AS Přerov (přilehlý k výpravní budově SŽ).

 

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 


Po ukončení stavebních prací dojde k trvalému zaslepení silnice III/04721 v místě křižovatky ulic Kramářova x Tovární.


Částečná a úplná uzavírka v křižovatce silnic I/55 ul. Velké Novosady x II/434 ul. Komenského x II/436 ul. Kojetínská

Uvedenou křižovatkou bude spojům zmíněných linek (780403 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.) umožněn obousměrný průjezd v úseku ulic Velké Novosady x Kojetínská x nově vybudovaná komunikace průtahu (bývalým areálem JUTY) okolo pracovních míst, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

Spoje zmíněných linek budou vedeny v závislosti na vývoji dopravní situace buď obousměrně přes nově vybudovanou komunikaci průtahu, nebo jednosměrně z AS Přerov přes nově vybudovanou komunikaci průtahu a na AS Přerov ve stávající trase z I/55 ul. Velké Novosady – II/436 ul. Kojetínská – III/04721 ul. Husova – AS Přerov.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Uvedeným úsekem silnice II/434 ul. Komenského směr AS nebude umožněn průjezd spojům č. 4, 6 a 12 linky 920516, které budou po obsloužení zastávky Přerov,Palackého vedeny po ul. Palackého – a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/55 ul. Komenského – ul. Šířava – ul. Čechova – ul. Nádražní – III/04721 ul. Tovární do zastávky Přerov,aut.st.

Autobusové zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.


Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární jsou vedeny i linky 771940 dopravce Z-Group bus a. s.; 823942, 943941 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 947941 dopravce Transdev Morava s. r. o., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.