Změny ve veřejné dopravě

Pokračování výstavby průtahu města Přerova

Změna v autobusové dopravě
30. 4. 2022 0:00 - 30. 7. 2022 23:00

Pokračování výstavby průtahu města Přerova

Z důvodu pokračujících prací na výstavbě průtahu města Přerova dojde k částečné uzavírce silnice III/04721 ulice Tovární a částečné a úplné uzavírce silnic I/55 ulice Velké Novosady x II/434 ulice Komenského x II/436 ulice Kojetínská v Přerově.

Termín uzavírky: od 30. 4. 2022 do 30. 7. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920515, 920516, 920518, 920522, 920523, 920930, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 920501, 920502, 920503, 920940, 920941, 920942, 920943 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Částečná uzavírka silnice III/04721 ul. Tovární (včetně úseku okolo OD Albert Hypermarket)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením, případně řízen semafory.

Spoje linek 920502, 920942 dopravce VOJTILA Trans s. r. o. budou opět vedeny v původních trasách s obsluhou zastávek bez omezení dle platných jízdních řádů.

Současně již bude možné využívat stávající vjezd i výjezd z prostoru AS Přerov. Organizaci odjezdových stání včetně případných změn organizuje současný správce AS, ARRIVA autobusy a. s.

Spojům zmíněných linek (920515, 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 920503, 920941, 920943 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.) bude umožněno obousměrné odbočení z ul. Nádražní a Čechova na silnici III/04721 ul. Tovární a následné pokračování po ul. Tovární, Kramářova okolo pracovního místa.


Částečná a úplná uzavírka v křižovatce silnic I/55 ul. Velké Novosady x II/434 ul. Komenského x II/436 ul. Kojetínská

Uvedenou křižovatkou bude spojům zmíněných linek (780403 dopravce FTL – First Transport Lines a. s.; 920403, 920510, 920511, 920512, 920513, 920514, 920516, 920518, 950904 dopravce ARRIVA autobusy a. s.) umožněn obousměrný průjezd pouze v úseku ulic Velké Novosady – Kojetínská okolo pracovního místa.

Autobusové zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Uvedeným úsekem silnice II/434 ul. Komenského směr AS nebude umožněn průjezd spojům č. 4, 6 a 12 linky 920516, které budou po obsloužení zastávky Přerov,Palackého vedeny po ul. Palackého – a dále jednosměrnou objízdnou trasou I/55 ul. Komenského – ul. Šířava – ul. Čechova – ul. Nádražní – III/04721 ul. Tovární, ul. Kramářova do zastávky Přerov,aut.st.

Autobusové zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.

 

Uvedeným úsekem silnice III/04721 ul. Tovární jsou vedeny i linky 771940 dopravce Z-Group bus a. s.; 823942, 943941 dopravce ARRIVA autobusy a. s. a 947941 dopravce Transdev Morava s. r. o., které budou trasovány dle výše uvedených podmínek.