Změny ve veřejné dopravě

Opravy povrchů na okružních křižovatkách ve městech Zábřeh, Jeseník a Šumperk

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
29. 9. 2018 - 24. 10. 2018

Opravy povrchů na okružních křižovatkách ve městech Zábřeh, Jeseník a Šumperk

  1. Termín: od 29.9.2018 do 2.10.2018oprava povrchu kruhového objezdu v ulici Olomoucká x Leštinská v Zábřehu na silnici I/44.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 930212, 932271, 932272, 932275 a 932289 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Při opravě nebude autobusům linkové osobní dopravy umožněno odbočení na ulici Leštinská  a dotčené spoje linek budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze Zábřehu ulice ČSA ulicí Leštinská s odbočením na ulici Na Křtaltě s obsluhou zastávky Zábřeh, Na Křtaltě (která bude náhradní za zastávku Zábřeh, Na špici) a dále po ulici Třešňová s odbočením na ulici Postřelmovská, Lesnická do Lesnice a po silnici II/370 do Leštiny na zastávku Leština, ObÚ.

V opačném směru ze zastávky Leština, ObÚ do Lesnice a po silnici III/3701 do Zábřehu na ulici Postřelmovská, Třešňová, Na Křtaltě a Leštinská na zastávku Zábřeh, Na špici.

Zastávka Zábřeh, Na špici směr Leština nebude obsluhována a bude nahrazena zastávkou Zábřeh, Na Křtaltě. Zastávky Zábřeh, čistírna a Leština, u mostu nebudou z důvodu objízdné trasy v termínu od 29.9.2018 do 2.10.2018 obsluhovány.

  1. Termín: od 2.10.2018 do 5.10.2018 – oprava povrchu kruhového objezdu v ulici Bezručova x Smetanova v Jeseníku na silnici I/44.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 950115, 950116, 950119, 950121 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Linkám v závazku VLD bude umožněn průjezd. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

  1. Termín: od 8.10.2018 do 24.10.2018oprava povrchů kruhových objezdů v ulicích Jesenická x Zábřežská a Jesenická x Průmyslová v Šumperku na silnici I/11.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 930206, 930207, 930222, 930246, 932246 a 933246 dopravce ARRIVA MORAVA.

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu přípravných prací a frézování vozovky od 8.10.2018 do 20.10.2018 bude linkám v závazku VLD umožněn průjezd. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných JŘ.

V termínu pokládky živičného povrchu od 21.10.2018 do 24.10.2018 nebude linkám v závazku VLD umožněno odbočení na ulici Zábřežská, případně na ulici Feritová a budou obousměrně vedeny po objízdné trase ze zastávky Šumperk, rozc. k nem. s odbočením na ulici Nemocniční a s odbočením po místní komunikaci zpět na ulici Zábřežská a po ulicích Vančurova, Havlíčkova, Žerotínova na ulici Jesenická do zastávky Šumperk, hřbitov. Zastávka Šumperk, EPCOS nebude z důvodu objízdné trasy v termínu od 21.10.2018 do 24.10.2018  obsluhována.