Změny ve veřejné dopravě

Oprava železnice dočasně změní trasy autobusů v Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
15. 9. 2014 - 16. 9. 2014

silnice ll/315 ulice ČSA, llI/3701 Lesnická ulice, Třešňová ulice

V příštích dnech budou probíhat opravy železničního svršku na trati mezi Zábřehem a Šumperkem. Dočasně bude nutné uzavřít i některé železniční přejezdy přes trať v Zábřehu, což si vynutí změny v trasách autobusových linek.

Místo a termín uzavírek

1. Železniční přejezd – komunikace ll/315 v ulici ČSA – 15. září od 6 do 18 hodin
2. Železniční přejezd – komunikace llI/3701 v Lesnické ulici – 15. září od 6,00 do 18 hodin
3. Železniční přejezd – místní komunikace v Třešňové ulici – 16. září od 0 do 18 hodin

Železniční přejezd – ll/315 ulice ČSA
Objízdná trasa linek 930207, 930217, 930371, 930372, 930373, 930374, 930375, 930378, 930377, 930378, 930379, 930380, 930381, 930383, 390388, 930387, 930389, 930448 a 930775 bude obousměrně vedena po silnici II/315 (ul. Leštínská), po MK ul. Na Křtaltě, po MK ul. Tunklova a dále zpět na ll/315 (UI. ČSA) dle platného jízdního řádu. Zastávky Zábřeh, MEP a Zábřeh, ČSA nebudou obslouženy.

Železniční přejezd – lll/3701 Lesnická ulice
Objízdná trasa linky 930389 bude obousměrně vedena ze zastávky Zábřeh, poliklinika (resp. náhradní zastávky Zábřeh, Zubní odd. na ul. Bezručova – v souvislostí s uzavírkou okružní křižovatky v Zábřehu) po lll/31527 (ul. Postřelmovská), MK ul. Třešňová, MK ul. Na Křtaltě, ll/315 (ul. Leštinská) do Leštiny a Lesnice na zastávku Lesnice, náves a dále dle platného jízdního řádu. Nebude obsloužena zastávka Postřelmov, Nový dvůr, rozc.

Železniční přejezd – MK Třešňová ulice
Objízdná trasa linky 930372 bude obousměrně vedena po ll/315 (ul. Leštinská a ul. ČSA) s odbočením na MK (ul. Tunklova) a dále na MK (ul. Třešňová) dle platného jízdního řádu. Nebude obsloužena zastávka Zábřeh, Na Křtaltě.